Jesteśmy firmą dla której partnerskie relacje i długoterminowa współpraca z naszymi klientami są podstawą prowadzonej działalności. Naszym priorytetem jest zapewnienie podmiotom, które nam zaufały przewagi konkurencyjnej w oparciu o systemy informatyczne z naszej oferty.

Konsekwentna realizacja tego założenia oraz liczne sukcesy naszych zadowolonych ze współpracy Klientów sprawiły, że zostaliśmy kilkakrotnie nagrodzeni tak prestiżowymi tytułami jak Gazela Biznesu i Gepard Biznesu. Przyznane wyróżnienia potwierdzają ciągły rozwój naszej działalności, a także dynamiczny wzrost sprzedaży naszych produktów.

W poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro zdecydowaliśmy się szeroko wspierać polską edukację, oferując kompetencje naszych pracowników polskim uczelniom wyższym.

Jak dzielimy się naszą wiedzą

Nasza inicjatywa spotkała się z dobrym przyjęciem, gdyż dziś współpracujemy z szerokim środowiskiem dydaktycznym znamienitych uczelni wyższych. Współpraca z uczelniami wyższymi jest dla nas źródłem satysfakcji i inspiracji, ale również dodatkowym wyróżnieniem. Fakt, że nasze oprogramowanie znajduje się laboratoriach wielu uczelni, a w oparciu o nasze systemy odbywa się proces kształtowania przyszłych menedżerów i specjalistów, potwierdza, że nasza oferta jest zgodna z najnowszymi światowymi trendami. Z kolei udział w zajęciach dydaktycznych naszych pracowników to dowód najwyższych i wciąż doskonalonych kompetencji w branży IT. Jednocześnie współpraca ze środowiskiem akademickim jest dla nas źródłem inspiracji, wykorzystywanym w pracach rozwojowych. 

Akademia Profesjonalistów

W oparciu o bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z uczelniami wyższymi zdecydowaliśmy się szerzej otworzyć na otaczające nas środowisko gospodarcze.
Powołaliśmy do życia Akademię Profesjonalistów - inicjatywę wychodzącą naprzeciw klientom SIMPLE Sp. z o.o., partnerom biznesowym, dostawcom, współpracującym z nami środowiskom naukowym i sympatykom naszej firmy.

W ramach Akademii Profesjonalistów staramy się dzielić naszym doświadczeniem z najbliższej nam dziedziny jaką są praktyczne zastosowania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.

W ramach Akademii Profesjonalistów popularyzujemy także ciekawe inicjatywy gospodarcze, wyjątkowe osobistości, godne naszym zdaniem szerszego uznania, czy wydarzenia kulturalne.

W pierwszych dwóch latach działania naszej Akademii Profesjonalistów odbyło się ponad 100 różnego rodzaju wydarzeń. Niezwykle pozytywne efekty tej inicjatywy spowodowały, że Akademia Profesjonalistów stała się stałym elementem naszej aktywności zawodowej.

W ramach dotychczasowych inicjatyw współpracowaliśmy na polu Akademii z:

  • PricewatersCoopers i Francuskim Instytutem Gospodarki, z którym współorganizowaliśmy konferencję gospodarczą w czerwcu 2009 roku,
  • Medinet, Philips, Fuji, Eizo, Alstor, Koncept-L oraz wieloma innymi znamienitymi dostawcami nowoczesnych technologii dla placówek ochrony zdrowia, z którymi współorganizowaliśmy cykle seminaryjne w największych ośrodkach medycznych Polski w 2009, 2010 i 2011 roku,
  • MSI Polska, którego wydawcą jest Trade Media, organizator targów Protech, w których braliśmy udział,
  • Organizatorami cykli konferencyjnych ISO.SIlesia, ERP.Silesia, Kongresu Ludzi Marketingu, Software Konferencje, Gigacon, Kongresu Kadry i wielu innych wydarzeń popularyzowanych przez nas na łamach Akademii,
  • EQ System, Quantum, OptiData, Motorola - dostawcami nowoczesnych technologii dla firm produkcyjnych.

Dzięki Akademii Profesjonalistów możemy jeszcze bliżej poznawać Państwa potrzeby, aby szybciej wychodzić im naprzeciw. Jest to również okazja do częstszych, osobistych kontaktów, gdyż prawie każda nasza aktywność ma charakter spotkania otwartego. Dołożyliśmy starań, aby ułatwić Państwu udział we wspólnych spotkaniach. Podzielone na kilka kategorii wydarzenia, mają często charakter nieodpłatny. Wyjątkiem są szkolenia z systemów z naszej oferty, które prowadzimy dla naszych klientów oraz partnerów.

Obserwując, jak nasza inicjatywa ewoluuje zdecydowaliśmy się zmienić dotychczasową formułę i nazwę naszej Akademii Umiejętności SIMPLE Sp. z o.o. na Akademię Profesjonalistów.

Akademia Profesjonalistów obejmuje nasze dotychczasowe aktywności, jak szkolenia, warsztaty, seminaria, jednak jej formuła została rozszerzona o autorskie aktywności naszych partnerów, z których korzystać mogą nasi klienci i sympatycy. Dodatkowe obszary zainteresowań Akademii to między innymi szkolenia i warsztaty dotyczące umiejętności interpersonalnych, negocjacji, kontroli stresu itp.