13 Czerwiec 2016

Multi-zmiany w Multikinie

Multi-zmiany w Multikinie

Multikino od samego początku swojej działalności utrzymuje się w ścisłej czołówce polskich kin. Jest to możliwe dzięki dbałości o stały rozwój oraz wprowadzaniu innowacyjnych, niekonwencjonalnych rozwiązań. Jednym z najnowszych jest decyzja o wdrożeniu systemu XPRIMER®, który ma za zadanie w sposób całościowy wspomóc proces zarządzania personelem.

Zakładane korzyści wynikające z wprowadzonych usprawnień:

  • Istotna oszczędność czasu dzięki automatyzacji procesów planowania.
  • Weryfikacja poprawności obsady grafiku planowego z wzorcem oraz kompetencjami i dyspozycyjnością pracowników przyczyni się do skuteczniejszej organizacji pracy.
  • Szybka i bezproblemowa weryfikacja poprawności grafików z wymogami kodeksu pracy wyeliminuje potencjalne kary wynikające z nieprawidłowości.
  • Utworzenie jednej wspólnej bazy pracowników umożliwi stały i szybki dostęp do aktualnych danych m.in. o czasie pracy, obejmowanym stanowisku czy płacy konkretnych pracowników.
  • Dostęp online do aktualnych informacji o pracownikach (dane o zatrudnieniu, wnioski urlopowe, wymiary urlopów) usprawni komunikację pomiędzy centralą a poszczególnymi oddziałami firmy.
  • Tworzenie zaawansowanych analiz i tabel przestawnych umożliwi łatwiejszą interpretację  danych i wyciąganie wniosków, przyczyniających się do zwiększenia trafności podejmowanych działań.

W jedności siła

Multikino od lat buduje i utrzymuje zaufanie wśród  klientów. Jest to możliwe dzięki dobrze wyszkolonej i profesjonalnej kadrze. Wdrożenie systemu XPRIMER® pozwoli na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie zespołem, a automatyzacja procesów planowania umożliwi skrócenie czasu na nie poświęcanego.

Jednym z ważniejszych celów, jakie Multikino przed sobą stawia, jest zwiększenie szybkości reakcji na niespodziewane zdarzenia. XPRIMER® pozwoli na jego osiągnięcie m.in. dzięki dostępowi do zawsze aktualnych danych. Bieżąca kontrola dyspozycyjności pracowników oraz ich kompetencji pozwoli na  umocnienie pozycji kina na rynku jako firmy niezawodnej i cechującej się wysokim profesjonalizmem.

Zakładamy, że wdrożenie systemu XPRIMER® spowoduje znaczny wzrost wydajności personelu administracyjnego dzięki synchronizacji danych między centralą a poszczególnymi kinami. Korzystanie z tych samych danych w różnych oddziałach przyczyni się do lepszej organizacji pracy, a w konsekwencji również wyników finansowych firmy.

Cieszymy się z podjętej współpracy z Multikinem. Niewątpliwe będzie ona stymulująca dla obu stron, a firmie Multikino zapewni szereg usprawnień, które przełożą się na konkretne korzyści biznesowe.

Grzegorz Paw, Główny Analityk

Tagi

xprimer