19 Lipiec 2016

Nowy początek AIB z XPRIMER

Nowy początek AIB z XPRIMER

Wsparcie procesu sprzedaży, organizacja kontaktów z klientami oraz raportowanie działań przedstawicieli handlowych to jedne z najistotniejszych czynników decydujących o sukcesie firm produkcyjnych.

Szczególnie tych aktywnie podchodzących do rozwoju dystrybucji własnych produktów. Zdaje sobie z tego sprawę firma AIB i dlatego postanowiła ona wesprzeć swoje działania w tym zakresie z platformą XPRIMER.CRM. Rozbudowana funkcjonalność systemu i jego idealne dopasowanie do potrzeb firmy pozwoli na osiągnięcie licznych korzyści, m.in.:

  • Wzmocnienia pozytywnego wizerunku firmy dzięki szybkiemu dostępowi do spójnej bazy informacji o klientach, łącznie z historią działań, planowanymi aktywnościami i dokumentami powiązanymi.
  • Podniesienia zadowolenia klientów dzięki możliwości elektronicznego kontrolowania procesu reklamacji oraz realizacji zamówień.
  • Lepszego dopasowania oferty firmy do indywidualnych potrzeb klienta poprzez zarządzanie procesem ofertowania z uwzględnieniem identyfikacji wymagań, kalkulacji kosztów wytworzenia, kontroli statusów i terminów realizacji.
  • Zwiększenia efektywności pracy przedstawicieli handlowych dzięki wprowadzeniu spójnego mechanizmu planowania oraz oceny ich pracy.
  • Łatwiejszej interpretacji postępów działań oraz ich skuteczności dzięki zastosowaniu komponentów analitycznych systemu.
  • Wyeliminowania ryzyka zagubienia istotnych dokumentów dzięki wprowadzeniu ich elektronicznej ewidencji i obiegu.
  • Poprawienia płynności finansowej dzięki implementacji elementów zarządzania należnościami na poziomie obsługi handlowej.

Usystematyzowanie działań, wzrost efektywności

Dla firmy AIB ważnym elementem w procesie usprawnienia było zwiększenie skuteczności planowania pracy przedstawicieli handlowych oraz mierzenie jej efektywności. Ujednolicenie procesów związanych z budowaniem relacji z klientami, ofertowaniem oraz sprzedażą umożliwi łatwiejszą kontrolę postępów działań i szybszą reakcje na ewentualne zagrożenia. Nie mam wątpliwości, że pracownicy AIB odczują znaczącą poprawę komfortu samej pracy oraz wzrost jej efektywności dzięki XPRIMER.

Janusz Latacz, Project Manager