07 Lipiec 2016

Orzeł Biały rozwija skrzydła z XPRIMER®

Orzeł Biały rozwija skrzydła z XPRIMER®


Składową sukcesu są ludzie. To właśnie efektywność ich działań i pracy przekłada się na budowanie wysokiej konkurencyjności na rynku. Jednak, żeby skutecznie wykorzystać ich potencjał warto wspomagać się zaawansowanymi narzędziami.


W tym celu firma Orzeł Biały zdecydowała się na wdrożenie oprogramowania XPRIMER®, które pozwoli na udoskonalenie procesów związanych z obiegiem dokumentówobsługą umów oraz planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Projekt jest w początkowej fazie, ale już teraz możemy wskazać korzyści, które przyniesie: 

 • Zwiększenie efektywności komunikacji wewnętrznej dzięki dostępowi do aktualnych danych.
 • Poprawę wydajności pracy dzięki udoskonaleniu organizacji pracy oraz sposobu dzielenia się wiedzą.

 • Wzrost efektywności realizacji zadań dzięki ich bieżącej ewidencji.
 • Skuteczne monitorowanie procesu zawierania i realizacji umów dzięki szybkiemu dostępowi do archiwum dokumentów.
 • Przyspieszenie reakcji na niespodziewane zdarzenia i zwiększenie ich trafności.
 • Podejmowanie słusznych decyzji biznesowych w oparciu o wiarygodne dane.
 • Poprawę funkcjonowania całej firmy dzięki lepszej interpretacji danych i wyciągania z nich celnych wniosków.
 • Zwiększenie szybkości i jakości tworzonych planów dzięki automatycznej weryfikacji stworzonego grafiku z kodeksem pracy, regulaminami wewnętrznymi oraz dostępnością konkretnych pracowników.
 • Ograniczenie liczby nadgodzin i zwiększenie efektywności pracy poszczególnych pracowników dzięki bardziej precyzyjnemu planowaniu czasu pracy.
 • Eliminację ryzyka braku osoby o odpowiednich kompetencjach w danym dniu.
 • Zwiększenie szybkości i dokładności rozliczania czasu pracy dzięki synchronizacji z systemem ERP oraz automatyzacji kluczowych procesów.
 • Wzrost zaufania ze strony Klientów.

Orzeł Biały jest liderem wśród producentów ołowiu rafinowanego oraz największą firmą zajmująca się recyklingiem zużytych akumulatorów. Firma stale inwestuje w rozwój swój i swoich pracowników. W podejmowanych działaniach skupia się na ciągłym doskonaleniu i dbałości o ochronę środowiska. Stabilną pozycję utrzymuje dzięki wysokiej jakości, różnorodnej ofercie i bezpiecznym, ale skutecznym inwestycjom.

Tagi

xprimer