28 Listopad 2016

XPRIMER w Dr. Schumacher - najlepsi stawiają wyłącznie na sprawdzone rozwiązania

XPRIMER w Dr. Schumacher - najlepsi stawiają wyłącznie na sprawdzone rozwiązania

Dr. Schumacher jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów chusteczek nawilżanych na świecie. Jego produkty wykorzystywane są w kosmetyce, pielęgnacji, dezynfekcji oraz gospodarstwach domowych. Firma produkuje rocznie ponad 100 milionów paczek.

Zarządzanie kapitałem ludzkim w tak ogromnym przedsiębiorstwie jest dużym wyzwaniem. W związku z tym firma zdecydowała się na inwestycję w zaawansowane narzędzie, które będzie w stanie wesprzeć i udoskonalić jej procesy związane zarówno z twardym, jak i miękkim HR. Zarząd firmy wybrał platformę komunikacyjną XPRIMER ze względu na swoje rozbudowane i ambitne plany rozwojowe. Dr. Schumacher postawił na rozwiązanie, którego nie będzie musiał wymienić po kilku latach. Rozwiązanie, które zmienia się razem z firmą.

Zakładane korzyści:

  • Układanie grafiku stanie się dużo łatwiejsze dzięki dostępowi online do aktualnych danychdotyczących dostępności pracowników o odpowiednich kompetencjach, zatwierdzonych urlopach i absencjach oraz automatycznej weryfikacji z kodeksem pracy i regulaminami wewnętrznymi.
  • Poprawie ulegnie komunikacja pomiędzy pracownikami a działem kadr dzięki znaczącemu przyspieszeniu przekazywania i uzyskiwania informacji oraz danych (np. o zmianie grafiku zostaną błyskawicznie poinformowane tylko konkretne osoby). 
  • Kadra zarządzająca zaoszczędzi czas dzięki redukcji ilości pracy związanej z działaniami administracyjnymi (ręcznemu wprowadzaniu urlopów, weryfikacji braków w liście obecności, rozliczaniu absencji).
  • Pracownicy zwiększą swoją wydajność dzięki automatyzacji i przyspieszeniu wielu kluczowych procesów. Dla przykładu, wysłanie wniosku o urlop zajmie im zaledwie kilka sekund.
  • Eliminacja ryzyka braku osoby o odpowiednich kompetencjach oraz zbieranie wiarygodnych danych o rzeczywistej efektywności poszczególnych pracowników (zestawienie planu pracy z planem produkcji, badanie wpływu przestojów i opóźnień na realizację planu oraz weryfikacja konieczności pracy w nadgodzinach).
  • Wprowadzenie polityki nastawionej na rozwój pracowników – wykrywanie luk kompetencyjnych i stawianie nacisku na doszkalanie pracowników.
  • Udoskonalenie procesu ocen pracowniczych dzięki możliwości szybkiego porównywaniaposzczególnych pracowników w oparciu o wybrane zmienne (np. kompetencje i skuteczność na przestrzeni lat) i prezentacja wyników w przejrzystej formie.
  • Wprowadzenie ewidencji czasu pracy z wykorzystaniem czytników RCP pozwoli na ocenę realnego czasu pracy poszczególnych pracowników i zwiększanie dyscypliny (ograniczenie nadgodzin, eliminacja spóźnień i przedwczesnych wyjść z pracy).
  • Uproszczenie procesu premiowania pracowników i jego rozliczania, automatyczne przekazywanie potrzebnych informacji do systemu kadrowo-płacowego.
  • Zwiększenie szybkości trafności podejmowanych decyzji dzięki podniesieniu świadomości konsekwencji, wynikających z podejmowanych działań.

Projekt zrealizowany przez naszego partnera biznesowego EQ System.

Tagi

xprimer