Te organizacje, które zainwestowały w oprogramowanie wspomagające zarządzanie budowami realizują projekty efektywniej. Właściwie dobrane oprogramowanie zapewnia wgląd w dane finansowe zintegrowane z informacjami o postępach realizacji każdego z projektów.

SIMPLE Sp. z o.o. stawia do dyspozycji menedżerów firm budowlanych rozwiązania, pozwalające uzyskać spójny i przejrzysty obraz kondycji firmy, kompleksowo wspomagający zarządzanie i nie wymagający ponoszenia wysokich nakładów na infrastrukturę informatyczną.

Umiejętność realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i w założonym budżecie decyduje o dobrej opinii o przedsiębiorstwie budowlanym...

SIMPLE Sp. z o.o. oferuje rozwiązania, które umożliwiają redukcję kosztów, przyczyniając się jednocześnie do wzrostu rentowności przedsiębiorstwa. Oprócz wsparcia w podejmowaniu trafnych decyzji oprogramowanie dostarczone przez SIMPLE Sp. z o.o. wpływa na poprawę relacji z klientami i zacieśnienie współpracy z dostawcami.

Korzyści z zastosowania

  • Efektywne zarządzanie projektami

Dedykowane oprogramowanie dla budownictwa SIMPLE.BUD, oparte na funkcjonalności SIMPLE.ERP, zintegrowane jest z będącym w powszechnym użyciu oprogramowaniem Microsoft Project, wspomagającym proces planowania i zarządzania projektami. Zastosowanie narzędzi wspomagających planowanie i harmonogramowanie pomaga intensyfikować wykorzystanie posiadanych zasobów. Przy integracji z oprogramowaniem kosztorysowym już od pierwszych chwil od zatwierdzenia kosztorysu SIMPLE.BUD kompleksowo obsługuje budżety i obieg dokumentów w każdym z prowadzonych kontraktów. Zastosowanie naszych rozwiązań do zarządzania personelem pozwala na uzyskanie z wyprzedzeniem informacji o ewentualnych brakach lub przerostach zatrudnienia oraz parku maszynowego, a w rezultacie wspomaga optymalizację tych zasobów. Wsparcie w zakresie podejmowania decyzji ułatwia menedżerom eliminować incydenty i łagodzić skutki sytuacji awaryjnych.

  • Integracja procesów, automatyzacja czynności administracyjnych, usprawnienie komunikacji

SIMPLE.BUD wspomaga najważniejsze działania operacyjne w przedsiębiorstwie budowlanym, obejmując zarządzanie projektami, kontrolę budżetów, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, gospodarkę zaopatrzeniową i zarządzanie personelem. Integracja działań i wprowadzanych przez użytkowników danych pozwala na eliminację pracochłonnych i powtarzalnych czynności. Dane raz wprowadzone do systemu SIMPLE.BUD są dostępne dla wszystkich uprawnionych użytkowników, dzięki czemu dokumenty wymagające zaangażowania wielu osób, czy wieloetapowej realizacji są automatycznie przekazywane pomiędzy użytkownikami, a na spotkaniach Kierownictwa, zamiast uzgadniania danych, ma miejsce ich analiza i interpretacja.

  • Poprawa relacji z klientami

Inwestorzy stawiają wysokie wymagania, a silna konkurencja pomiędzy firmami budowlanymi powoduje, że wymagania te wzrastają jeszcze bardziej. Bliski i bieżący kontakt z Klientem jest dziś szczególnie wymagany w przedsiębiorstwach branży. Uzgodnienia dotyczące zmian w projekcie i kosztorysie, zmian w harmonogramie czy warunkach finansowania i odbioru, muszą być ściśle dokumentowane. Rozwiązanie XPRIMER.BPM/CRM wspierają komunikację z klientami z zastosowaniem różnych kanałów komunikacji (e-mail, telefon, fax) umożliwiają rejestrację uzgodnień i archiwizację dokumentów. Relacje z Klientami dzięki wykorzystaniu CRM systemów SIMPLE stają się bliższe, wzrastaja szanse sprzedaży kolejnych kontraktów, a jednocześnie zminimalizowane jest ryzyko bardzo kosztownych w branży budowlanej nieporozumień.

Historia sukcesu naszych klientów

Oprogramowanie dla budownictwa z oferty SIMPLE Sp. z o.o.

SIMPLE.BUD

to zintegrowany, innowacyjny system oparty o rdzeń systemu SIMPLE.ERP, posiadający funkcjonalność kompleksowo wspierającą zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym, w szczególności zarządzanie inwestycjami, finansami i księgowość, wsparcie controllingu, zarządzanie majątkiem trwałym, obrotem towarowym (zakupy, sprzedaż, gospodarka magazynowa, logistyka). Przedsiębiorstwa posiadające własne zaplecze produkcyjne mogą wykorzystywać SIMPLE.BUD do zarządzania produkcją w szerokim aspekcie planowania, bilansowania i rozliczania materiałów i zasobów techniczno-kadrowych. SIMPLE.BUD jest zintegrowany z popularnym na rynku oprogramowaniem kosztorysowym (np. Norma®) i planistycznym (Microsoft Project). W centrum uwagi menedżerów stosujących SIMPLE.BUD znajdują się wieloprzekrojowe budżety i możliwość szczegółowej analizy postępu prac we wszystkich realizowanych inwestycjach.

XPRIMER.HRM i XPRIMER.HCM

Kluczowym zasobem przedsiębiorstwa budowlanego, jego kapitałem jest wykwalifikowany personel. XPRIMER.HCM jest pakietem rozwiązań wspomagającym zarządzanie personelem, nie tylko w obszarze czynności kadrowo-płacowych, ale także w aspekcie rekrutacji, prowadzenia oceny okresowej, działalności szkoleniowej czy motywacyjnej. XPRIMER.HRM jest oprogramowaniem wchodzącym w skład platformy XPRIMER.HRM, które umożliwia wprowadzenie równoważnego, elastycznego czasu pracy, który może być źródłem istotnych oszczędności w przedsiębiorstwie budowlanym. XPRIMER.HRM wspiera zarządzanie czasem pracy personelu rozproszonego na placach budów, umożliwiając precyzyjne rozliczenie kosztów, także personelu pracującego na rzecz wielu projektów.

XPRIMER.BPM i XPRIMER.CRM

Oprogramowanie wspomagające budowanie ścisłych relacji z klientami, dostawcami i kooperantami, firm budowlanych. XPRIMER.BPM i XPRIMER.CRM wspierają realizowane procedury jakościowe i procesy komunikacji, z zastosowaniem różnych kanałów wymiany informacji (e-mail, telefon, fax), ułatwia współdzielenie zasobów, obieg i archiwizację dokumentacji. W wersji dedykowanej deweloperom XPRIMER.BPM i XPRIMER.CRM wspiera sprzedaż lokali, pozyskiwanie gruntów pod inwestycję i obsługę procesu sprzedaży, w tym wieloetapowego fakturowania.

XPRIMER.BI

Internetowa aplikacja Business Intelligence pozwalające na współdzielenie informacji gromadzonej w hurtowni danych, z uwzględnieniem różnorodnych źródeł danych, poziomów agregacji, form wizualizacji, zależnie od uprawnień do wglądu i edycji danych na poszczególnych poziomach szczegółowości. XPRIMER.BI to aplikacja dedykowana kierownictwu, która może być wykorzystywana niezależnie od miejsca przebywania czy wyposażenia technicznego - wszędzie tam, gdzie dostępny jest Internet.