Współpraca z SIMPLE Sp. z o.o. to zapewnienie dobrych perspektyw dla długofalowego rozwoju. Nasi Partnerzy mają możliwość wykorzystania w swojej ofercie uznanych, sprawdzonych rozwiązań biznesowych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Jesteśmy organizacją, która preferuje kooperacje. Szanujemy interesy naszych Partnerów, oferujemy im wsparcie, oczekujemy w zamian zaangażowania, uczciwości i wiedzy dziedzinowej.

Wsparcie Marketingowe

Możesz być pewny, że Twój potencjalny klient zna naszą markę z dobrej strony.

SIMPLE Sp. z o.o. corocznie uczestniczy w licznych aktywnościach konferencyjnych i seminariach.

Organizujemy branżowe, ogólnopolskie cykle seminaryjne. Uruchomiliśmy inicjatywę Akademii Umiejętności SIMPLE. Na naszym oprogramowaniu kształcą się studenci wielu uczelni wyższych. Współpracujemy z najlepszymi portalami informatycznymi. Dbamy o wysoką pozycję marki w przeglądarce google.pl.

Nasi Partnerzy mogą zakupić po cenach druku unikalne materiały informacyjne, wraz z umieszczeniem na tych materiałach danych adresowych Partnera i logo.

Partnerzy mają dostęp do bogatej biblioteki naszych referencji i case-studies.

W ramach organizowanych przez Akademię Umiejętności SIMPLE szkoleń umożliwiamy pracownikom Partnera podnoszenie kompetencji i wiedzy z dziedziny oferowanych systemów.

Współpracujemy z Partnerami współfinansując pierwsze samodzielne aktywności marketingowe.

Nasi konsultanci wspierają, szczególnie w początkowym okresie, na preferencyjnych warunkach działania pre-sale.

Wsparcie Wdrożeniowe

Partnerzy mogą oddelegować swoich konsultantów na cykliczne szkolenia produktowe, organizowane w ramach Akademii Umiejętności SIMPLE. Uczestnictwo konsultantów Partnera ma miejsce na specjalnych, preferencyjnych zasadach.

Po preferencyjnych stawkach istnieje możliwość wypożyczenia konsultantów wdrożeniowych SIMPLE Sp. z o.o. do pierwszych projektów realizowanych samodzielnie przez Partnera.

Zapewniamy solidne wsparcie serwisowe na etapie utrzymania powdrożeniowego.

Korzystne Warunki Umowy

Partnerzy mają zapewnione w umowie długoterminowe, korzystne warunki handlowe zakupu oprogramowania dla swoich Klientów i dla potrzeb własnych.

Zrównoważony Rozwój

Preferujemy specjalizację branżową i regionalizację działań naszych Partnerów. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko konkurencji cenowej pomiędzy partnerami umożliwiając rozwój zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.