Innowacyjna gospodarka

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Miło nam poinformować, że projekt "Opracowanie planu eksportu oprogramowania XPRIMER.HRM" dla firmy SIMPLE Sp. z o.o. został zrealizowany przy udziale środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz.414 z późniejszymi zmianami).

Opracowany plan rozwoju eksportu został zatwierdzony w dniu 06.03.2012 przez Regionalną Instytucję Finansującą: Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. czego skutkiem było podpisanie w czerwcu 2013 roku Umowy na Etap II projektu (wdrożenie) nr UDA-POIG.06.01.00-24-037/12-00 o wartości 369 tys. PLN i intensywnością dofinansowania 50%.

NCBiRW piątek 15.01.2010 roku otrzymaliśmy informację o wyróżnieniu naszej firmy przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotacją w konkursie IniTECH. Dotacja dotyczy dofinansowania budowy autorskiego systemu informatycznego wspomagającego procesowe zarządzanie relacjami z pracownikami. Przyznana dotacja wynosi 854 845 PLN i stanowi ponad 50% kosztów projektu.

Przedsięwzięcie IniTECH obejmuje działania na rzecz wspierania innowacyjności gospodarki polskiej. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest organizacją, która wspiera polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych. Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Centrum jest finansowane ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

SIMPLE Sp. z o.o. posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy Klientom w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje w systemy informatyczne.

Pierwsza autoryzacja w Polskiej Agencji Restrukturyzacji Przedsiębiorczości (PARP) umożliwiła Klientom SIMPLE Sp. z o.o. ubiegać się o dofinansowanie z programu PHARE, już w okresie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej głównym źródłem dotacji dla naszych Klientów był

Sektorowy Programu Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO - WKP) w ramach działań:

2.3 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (WKP) poprzez inwestycje pozwalający uzyskać wsparcie zakupu nowoczesnych technologii, dofinansowanie w kwocie od 10.000 do nawet 1.250.000 złotych, do 50% kosztów kwalifikowanych oraz

2.1 - Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo, umożliwiający zakup konsultacji i usług doradczych, dofinansowanie w kwocie od 2.500 do 250.000 złotych, do 50% kwalifikowanych kosztów projektu.

Świadczone usługi objęte były dofinansowaniem dzięki posiadanej akredytacji w ramach programu WKP 2.1

Podmiotem blisko współpracującym z SIMPLE w zakresie świadczenia pomocy Klientom SIMPLE w pozyskaniu dotacji jest firma doradcza EQ SYSTEM.

W miarę pojawienia się nowych programów dotacyjnych, związanych z budżetem 2007-2012 SIMPLE nadal wspiera swoich Klientów w uzyskiwaniu dofinansowania ze środków dotacyjnych.

Jeśli interesuje Państwa dofinansowanie projektów informatycznych dotacjami - prosimy o kontakt.