Rozwój gospodarki globalnej oraz technologii internetowych spowodował uruchomienie zupełnie nowych kanałów sprzedaży i metod zarządzania logistyką. Korzyści są niezaprzeczalne - szybsza rotacja, niższe koszty magazynowania i logistyki - ale rosną wymagania odnośnie organizacji i punktualności działań.

Oczekiwania Klientów jedynie rosną, a dodatkowo, kryzys spowodował zaostrzenie konkurencji cenowej. Te właśnie trendy determinują zmiany w biznesie dystrybucyjnym.

SIMPLE Sp. z o.o. dostarcza zaawansowane rozwiązania technologiczne, które wspierają krytyczne procesy logistyczne, począwszy od przyjęcia zamówienia poprzez organizację dostawy, aż do zarządzania lokalizacją w magazynie i inwentaryzacji.
Zintegrowane aplikacje oferowane przez SIMPLE Sp. z o.o. mogą być wdrożone szybko i bez nakładów wymagających wielkich środków finansowych.

Korzyści z zastosowania

Podniesienie produktywności działań

Dla małych i średnich dystrybutorów zastosowanie technologii informatycznych to najlepsza drogą do uzyskania istotnej przewagi konkurencyjnej. Automatyzacja procesów biznesowych na każdym etapie - od zarejestrowania zamówienia do określenia lokalizacji w magazynie i inwentaryzacji - pomaga uprościć prowadzony biznes, różnicować ofertę, uzyskiwać wyższą operatywność pracowników oraz minimalizować koszty. Integrując procesy biznesowe przy wykorzystaniu oprogramowania dystrybutor jest w stanie lepiej zarządzać informacją, stanami magazynowymi, zasobami technicznymi, personelem i kontrolą kosztów.

Szybsze przetwarzanie informacji, skuteczniejsza sprzedaż

Rozwiązania oferowane przez SIMPLE Sp. z o.o. zapewniają dostęp do danych, przy wykorzystaniu technologii internetowych, w czasie rzeczywistym. Przy zastosowaniu rozwiązań SMPLE Sp. z o.o. handlowcy i logistycy mogą współdzielić gromadzone dane celem identyfikacji profili odbiorców, wykorzystując następnie tą informację do podniesienia efektywności procesów handlowych i budowy postaw lojalnościowych klientów. Narzędzia analityczne i technologie tabel przestawnych oraz OLAP, wspierają identyfikację preferencji klientów, umożliwiają przeprowadzenie segmentacji zarówno klientów jak i asortymentu, ułatwiają ocenę aktywności poszczególnych handlowców.

Usprawnienie procesów zarządzania łańcuchem dostaw

Dla sukcesu w dystrybucji kluczową kwestią jest zarządzanie łańcuchem dostaw. SIMPLE Sp. z o.o. oferuje rozwiązania usprawniające zarządzanie łańcuchami dostaw, włączając w to profesjonalne rozwiązania klasy SCM (Supply Chain Management), które dedykowane polskim organizacjom powstały przy dofinansowaniu ze środków unijnych, jak i rozwiązania klasy BPM, które usprawniają planowanie i kontrolę procesów logistycznych. Rozwiązania informatyczne oferowane przez SIMPLE Sp. z o.o. zapewniają większą przejrzystość zaopatrzenia i dostępności produktów, a rozwiązania internetowe ułatwiające sprzedaż, podnoszą celność oferty, skracając cykl dostaw.

Optymalizacja stanów magazynowych

SIMPLE Sp. z o.o. dostarcza oprogramowanie, które umożliwia optymalizację stanów magazynowych w oparciu o gromadzoną informację o bieżącej rotacji, trendach, zamówieniach i dostawach w drodze. Przy integracji z systemami kodów kreskowych i kolektorów danych oprogramowanie z oferty SIMPLE Sp. z o.o. ułatwia zarządzanie lokalizacją w magazynie, z uwzględnieniem rotacji, dostępności miejsca, dopuszczalności gabarytów czy tonażu. Wydania mogą przebiegać według numerów partii, serii czy dat ważności. Rozwiązania informatyczne wspomagają pracę personelu zatrudnionego do obsługi magazynu, optymalizując czynności kompletacji i wydań. Dystrybutor, może w czasie rzeczywistym upewnić się, czy zamówienia pokryte są dostawami, przy zastosowaniu standardów elektronicznej wymiany informacji i zamówień (EDI), wymogów korporacyjnych łańcuchów dostaw (SCM) czy mechanizmów zamówień internetowych, umożliwiających kooperantom wgląd w stany magazynowe dystrybutora.

Historia sukcesu naszych klientów

Produkty SIMPLE Sp. z o.o. dla dystrybucji

XPRIMER.BPM i XPRIMER.CRM

XPRIMER.BPM i XPRIMER.CRM wspomaga budowanie ścisłych relacji z klientami, wspierając procesy komunikacji z zastosowaniem różnych kanałów: e-mail, telefon, fax, infolinia-call center, korespondencja seryjna. XPRIMER.BPM i XPRIMER.CRM wspiera skutecznie procesy komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, w tym umożliwia prowadzenie księgi podawczej w pełnym zakresie rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, wraz z jej udostępnianiem w formie elektronicznej właściwym osobom, z zachowaniem kontekstu sprawy czy zadania. XPRIMER.BPM i XPRIMER.CRM jest rozwiązaniem, które umożliwia organizację procesów zgodnie z procedurami i wymogami norm jakości, ułatwiając prowadzenie wymaganej dokumentacji. Niezastąpiony w procesach obsługi serwisu. System XPRIMER.BPM i XPRIMER.CRM został wyposażony w zaawansowany analizator, wykorzystujący technologię „kostek OLAP" i „tabel przestawnych", pozwalający uzyskiwać statystyki i podsumowania ad hoc, w zakresie danych zarówno finansowych jak i rzeczowych, a także przypomnień, kontaktów, spraw i zadań, reklamacji, etc.

SIMPLE.ERP

Zintegrowany system posiadający funkcjonalność kompleksowo wspierającą firmę dystrybucyjna w zakresie: zarządzania finansami i księgowością, wsparcia controllingu, zarządzania majątkiem trwałym, i rozbudowanym obrotem towarowym (zakupy, sprzedaż, gospodarka magazynowa, logistyka, zamówienia internetowe) z uwzględnieniem specyficznych wymagań firm dystrybucyjnych (oprogramowanie magazynowe: obsługa systemów kodów kreskowych i kolektorów, lokalizacja w magazynie, optymalizacja pracy magazyniera, kompletacja dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw SCM, analiza rotacji, EDI i inne). Dla przedsiębiorstw posiadających zaplecze konfekcyjne lub produkcyjne SIMPLE.ERP oferuje dodatkowo rozwiązania do zarządzania konfekcjonowaniem i produkcją.

Przedsiębiorstwom eksploatującym magazyny wysokiego składu proponujemy rozwiązania WMS (oprogramowanie magazynowe) autorstwa naszych partnerów biznesowych, zintegrowane z SIMPLE.ERP

XPRIMER.HRM i XPRIMER.HCM

Kapitałem przedsiębiorstwa handlowego jest personel. XPRIMER.HCM jest platformą rozwiązań kompleksowo wspierających strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim. Wspiera ona obsługę wszystkich czynności kadrowo-płacowych, a także m.in. rekrutacji, prowadzenia oceny okresowej, działalności szkoleniowej i motywacyjnej. Dla przedsiębiorstw zajmujących się działalnością handlową i dystrybucyjną, szczególnie cenny okazuje się być także moduł XPRIMER.HRM, umożliwiający efektywne wdrożenie elastycznego czasu pracy.

XPRIMER.BI

Internetowa aplikacja Business Intelligence pozwalające na współdzielenie informacji gromadzonej w hurtowni danych, z uwzględnieniem różnorodnych źródeł danych, poziomów agregacji, form wizualizacji, zależnie od uprawnień do wglądu i edycji danych na poszczególnych poziomach szczegółowości. XPRIMER.BI to aplikacja dedykowana kierownictwu, która może być wykorzystywana niezależnie od miejsca przebywania czy wyposażenia technicznego - wszędzie tam, gdzie dostępny jest Internet.