SIMPLE Sp. z o.o. dostarcza zintegrowane oprogramowanie, które wspiera zarówno działalność edukacyjną jak i operacyjną, biznesowo-zarządczą.

W ofercie SIMPLE Sp. z o.o. znajdują się elastyczne i adaptowalne rozwiązania, instrumenty integrujące zarządzanie finansami, majątkiem trwałym, wspomagające podejmowanie decyzji, poprawiające jakość wymiany informacji pomiędzy studentami, kadrą naukową i pracownikami administracyjnymi.

W nadchodzącym okresie niżu demograficznego o możliwościach dalszego rozwoju podmiotów edukacyjnych zdecydują w równym stopniu dobra opinia w środowisku akademickim jak i renoma wśród uczniów i studentów...

Wieloletnie doświadczenie SIMPLE Sp. z o.o. w obsłudze instytucji edukacyjnych wpływa na krótki czas wdrożenia i stanowi gwarancję sukcesu.

Korzyści z zastosowania

Ustalić priorytety finansowe, obniżyć koszty administracyjne

SIMPLE Sp. z o.o. oferuje swoje doświadczenie w usprawnianiu procesów kontroli finansowej, ze szczególnym naciskiem na wsparcie zarządzania środkami finansowymi, w tym utrzymania wysokiej dyscypliny płatniczej studentów i organów administracji, jak i rozliczania stypendiów. Platforma rozwiązań SIMPLE.EDU jest zbiorem zintegrowanych rozwiązań mogących się szybko rozwijać bez wysokich kosztów, skomplikowanej parametryzacji czy konieczności uruchamiania zewnętrznych projektów informatycznych.
SIMPLE.EDU usprawnia i automatyzuje czynności wykonywane w dziekanatach i sekretariatach co jest źródłem poważnych oszczędności kosztów administracyjnych. Integracja z oprogramowaniem autorstwa Microsoft pozwala ochronić dotychczas poniesione nakłady na systemy operacyjne, bazy danych czy oprogramowanie biurowe Microsoft, zabezpieczając jednocześnie rozwój infrastruktury na wiele lat.

Zrekrutować i zatrzymać najlepszą kadrę

Pracownicy naukowi i dydaktyczni stanowią podstawowy kapitał uczelni, szczególnie tam, gdzie jej status zależy od wymaganej liczby pracowników z tytułami naukowymi. Oprogramowanie dostarczane przez SIMPLE Sp. z o.o. wspomaga procesy rekrutacji pracowników, a także zarządzania relacjami z pracownikami.
Oprogramowanie oferowane przez SIMPLE Sp. z o.o. wspomaga komunikację wewnętrzną pomiędzy kadrą naukowo-dydaktyczną a administracją, wspierając procesy układania grafików dydaktycznych i optymalizując wykorzystanie zasobów materialnych uczelni - sal i wyposażenia. Wykorzystując oprogramowanie SIMPLE Sp. z o.o. placówka edukacyjna buduje wśród swoich pracowników wizerunek nowoczesnej organizacji, z którą warto związać swoją karierę.

Skutecznie rekrutować studentów

Duża liczba kandydatów na studentów leży u podstawy sukcesu każdej instytucji edukacyjnej. Spadek demograficzny i brak powszechnego obowiązku służby zasadniczej spowodował, że podmioty edukacyjne zmuszone są prowadzić coraz bardziej kosztowne i złożone kampanie marketingowe, aby zapewnić napływ słuchaczy. Oprogramowanie dostarczane przez SIMPLE Sp. z o.o. wspomaga planowanie, organizację i kontrolę kampanii marketingowych, pozwalając na uzyskanie dobrych wyników i wysokiej efektywności finansowej działań rekrutacyjnych.

Wspieramy polską naukę

Dużą wagę przywiązujemy do współpracy edukacyjnej z uczelniami Nasze oprogramowanie stanowi wyposażenie laboratoriów wielu uczelni, nasi pracownicy wzbogacają zajęcia dydaktyczne, uczestniczymy w programach praktyk studenckich. Współpraca ze środowiskiem akademickim jest dla nas źródłem zarówno inspiracji jak i satysfakcji, gdyż stanowi potwierdzenie wysokiej jakości oferowanego przez nas oprogramowania.

Historia sukcesu naszych klientów

Produkty SIMPLE Sp. z o.o. dla Edukacji

SIMPLE.EDU to zbiór zintegrowanych rozwiązań obejmujących wszystkie aspekty działalności uczelni. Zintegrowane z SIMPLE.ERP oprogramowanie dziekanatowe

Dedykowane oprogramowanie wspierające pracowników dziekanatów, wspomagające organizację i administrację procesem dydaktycznym.

SIMPLE.ERP

Zintegrowany system posiadający funkcjonalność kompleksowo wspierającą uczelnię w zakresie: zarządzania finansami i księgowością, w tym w zakresie rozliczeń dotacji, projektów celowych, badawczych i statutowych, wsparcia controllingu, zarządzania majątkiem trwałym, i rozbudowanym obrotem towarowym. System Dla uczelni prowadzących działalność inwestycyjną, wydawniczą czy inną działalność pomocniczą SIMPLE.ERP oferuje rozwiązania do zarządzania projektami i produkcją.

XPRIMER.HRM i XPRIMER.HCM

Wykwalifikowany personel naukowy i dydaktyczny jest kluczowym zasobem uczelni. XPRIMER.HCM jest platformą wspomagającą zarządzanie personelem, nie tylko w obszarze czynności kadrowo-płacowych, ale także w aspekcie rekrutacji, prowadzenia oceny okresowej, działalności szkoleniowej czy motywacyjnej. Zastosowanie go wspólnie z modułem XPRIMER.HRM umożliwia także kompleksowe zarządzanie czasem pracy pracowników, począwszy od jego planowania, poprzez ewidencję, aż po rozliczanie. Funkcja portalu pracowniczego umożliwia pracownikom samoobsługę i usprawnia proces obiegu dokumentów w organizacji.

XPRIMER.BPM i XPRIMER.CRM

System wspomagający budowanie ścisłych relacji pomiędzy pracownikami instytucji edukacyjnej, a także komunikację z otoczeniem instytucji, przy wykorzystaniu różnych kanałów (e-mail, telefon, fax). Jest to rozwiązanie ułatwiające współdzielenie zasobów, obieg i archiwizację dokumentacji. Wbudowane scenariusze wspierają działania marketingowe związane z rekrutacją przyszłych słuchaczy.

System wspomagający budowanie ścisłych relacji pomiędzy pracownikami instytucji edukacyjnej, a także jej komunikację z otoczeniem, przy wykorzystaniu różnych kanałów (e-mail, telefon, fax).
Jest to rozwiązanie ułatwiające współdzielenie zasobów, obieg i archiwizację dokumentacji. Wbudowane scenariusze wspierają działania marketingowe związane z rekrutacją przyszłych słuchaczy.

XPRIMER.BI

Rozwiązanie portalowe przeznaczone dla szczebla kierowniczego, pozwalające na współdzielenie informacji gromadzonej w hurtowni danych, z uwzględnieniem różnorodnych źródeł danych, poziomów agregacji, form wizualizacji, zależnie od uprawnień do wglądu i edycji danych na poszczególnych poziomach szczegółowości. XPRIMER.BI to aplikacja internetowa, która może być wykorzystywana przez Kierownictwo wszędzie tam, gdzie dostępny jest Internet, niezależnie od miejsca przebywania czy wyposażenia technicznego. XPRIMER.BI jest aplikacją internetową, która może być wykorzystywana wszędzie tam, gdzie dostępny jest Internet, niezależnie od miejsca przebywania czy wyposażenia technicznego.