Kontrakty, zgodnie z którymi działają firmy w branży ochrony mienia i utrzymania czystości, zdobywane są często przy udziale procedury przetargowej, co wywołuje silną presję na cenę świadczonych usług. By pogodzić wysoki standard świadczonych usług, zgodność procedur z przepisami, a jednocześnie utrzymać zadowalająca rentowność, usługodawcy muszą ściśle kontrolować ponoszone koszty, analizując rentowność swoich działań, poszukując przy tym sposobów podniesienia efektywności i redukcji kosztów.

Firmy z branży zajmujące się świadczeniem profesjonalnych ochrony, utrzymania czystości czy recyclingu, pracują w oparciu o ścisłe regulacje prawne...

Aby wywiązać się z zobowiązań w sposób satysfakcjonujący zleceniodawców, podmioty zajmujące się recyclingiem, usługami sanitarnymi, czy usługami czystości muszą pozostawać w bieżącym kontakcie ze zleceniodawcami, dbając o bieżącą realizację zgłaszanych uwag czy postulatów. SIMPLE wspiera usługodawców w branży, proponując innowacyjny, zintegrowany system, który kompleksowo wspiera działania związane z pozyskiwaniem nowych i obsługą bieżących kontraktów, przestrzeganiem wymaganych procedur wydanych koncesji, kodeksu pracy, ZUS i PFRON, ochrony środowiska, BHP, szczegółową kontrolą kosztową prowadzonej działalności i aktywnym wsparciem zarządzania finansami i majątkiem trwałym podmiotu.

Oprogramowanie XPRIMER z oferty SIMPLE to jedyna propozycja na rynku pozwalająca na objęcie jednym systemem, jedną spójna technologicznie platformą, wszystkich występujących w ochronie i profesjonalnym utrzymaniu czystości procesów, począwszy od wsparcia sprzedaży i fakturowania, poprzez bilansowanie zasobów ludzkich, planowanie, ewidencję i rozliczanie czasu pracy. Co więcej, oprogramowanie XPRIMER dostosowano do współpracy zasadniczo z dowolnym systemem finansowo-księgowym.

 

Korzyści z zastosowania systemów SIMPLE

Wzmocnić relacje z Klientami

Zadaniem systemu XPRIMER.CRM jest wzmocnienie relacji z Klientami w sposób umożliwiający zwiększenie ich lojalności. Dzięki zastosowaniu oprogramowania XPRIMER użytkownicy otrzymują platformę, która umożliwia gromadzenie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych danych kontaktowych, zarówno o klientach jak i podmiotach współpracujących, wraz z rejestracją wszelkich kontaktów, niezależnie od medium (fax, e-mail, korespondencja, telefon). Dzięki CRM pracownicy unikają ryzyka nieporozumień z Klientem i mogą się zaznajomić z kompletną historią uzgodnień. Z zastosowaniem oprogramowania XPRIMER proces fakturowania przebiega automatycznie i sprawnie, pomimo indywidualnego charakteru umów. CRM ułatwia poszukiwanie nowych klientów poprzez obsługę kampanii marketingowych, informacyjnych, obsługę telemarketingu czy infolinii.

 

Usprawnić przepływ informacji

Równoległa realizacja wielu zleceń wymaga dobrej organizacji pracy. SIMPLE dostarcza rozwiązania klasy BPM (Business Process Managament) usprawniające zarządzanie projektami, współdzielenie zasobów i obowiązków, obieg dokumentów i budowę bazy wiedzy.

Użytkownicy BPM mogą istotnie ograniczyć czas potrzebny dotychczas na realizację wzajemnych uzgodnień, a to dzięki zaimplementowaniu mechanizmów obsługi scenariuszy zadań, umożliwiającego przekazywanie spraw pomiędzy użytkownikami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy realizacji. System BPM sprawdza się doskonale zarówno jako narzędzie wspierające komunikację i organizację sekretariatu (z pełną elektroniczną obsługą księgi podawczej) jak i oprogramowanie wspierające obsługę floty pojazdów czy parku maszynowego. 

 

Usprawnić organizację pracy

Platforma XPRIMER umożliwia wdrożenie zaawansowanej funckjonalności wspierającej zarządzanie zasobami ludzkimi. Oprogramowanie XPRIMER.HRM umożliwia zaplanowanie, zaewidencjonowanie i rozliczenie czasu pracy, z uwzględnieniem wymaganych obsad oraz ograniczeń wynikających z regulaminów, kodeksó pracy czy uwarunkowań zdrowotnych. Rozwiązania dostarczane przez SIMPLE Sp. z o.o. wspieraja optymalizację wielkości zatrudnienia, w odniesieniu do zadań realizowanych przez podmiot. Oprogramowanie z oferty SIMPLE wspiera także miękkie aspekty zarządzania HR, począwszy od wspacia rekrutacji i selekcji, poprzez symulację skutkó zmian organizacyjnych, ocenę dopasowania kompetencji do zajmowanego stanowiska, ocenę pracowniczą, polityke szkoleniową. Zastosowanie portalu pracowniczego pozwala na przekazanie do samoobsługi szeregu spoczywających dotychczas na dziale personalnym zadań, co zmniejsza ilość pracy administracyjnej i zwiększa efektywność.

 

Wzmocnić kontrolę kosztów

SIMPLE wyposaża użytkowników w narzędzia umożliwiające skuteczną kontrolę kosztów w aspektach rentowności komórki czy działu, rentowności usług, kontraktów, zadań, klientów, pozwalając na podjęcie działań naprawczych tuż po wczesnym wykryciu niepokojących symptomów. Jednocześnie SIMPLE wspiera poszukiwania i eksploatację rezerw kosztowych, co jest szczególnie istotne przy rosnących kosztach pracy i wyposażenia. System SIMPLE jest tak zbudowany, że pozwala zredukować liczbę nieproduktywnych czynności czy wyeliminować konieczność prowadzenia papierowej dokumentacji, dzięki czemu pracownicy działu finansów mogą efektywniej wykonywać swoje obowiązki. SIMPLE wspiera pracowników działu finansowego w bieżącym monitoringu dyscypliny płatniczej kontrahentów, w kontroli planowanych wydatków i zarządzaniu środkami finansowymi w sposób pozwalający obniżyć koszty finansowe.

 

Historia sukcesu naszych Klientów

  • ERA
  • PIAST
  • DOMENA
  • TOMBOR
  • SKAREM
  • ATOS
  • ORZEŁ BIAŁY
  • BATERPOL
  • SLAG RECYCLING


Produkty SIMPLE Software dedykowane dla branży

XPRIMER.CRM i XPRIMER.BPM

System wspomagający budowanie ścisłych relacji z odbiorcami, dostawcami, kooperantami, w tym kooperantami i podwykonawcami, wspierający realizowane procesy komunikacji, różne kanały wymiany informacji (e-mail, telefon, fax), ułatwiający również współdzielenie zasobów, obieg i archiwizację dokumentów, w tym przy wykorzystaniu Internetu. XPRIMER.CRM skutecznie wspiera działania ukierunkowane na budowę marki (kampanie informacyjne i marketingowe, obsługa infolinii, wsparcie telemarketingu).
BPM jest rozwiązaniem, które umożliwia organizację procesów zgodnie z wymogami norm jakości, ułatwia prowadzenie stosownej dokumentacji, usprawnia procedury, wspiera zarządzanie zadaniami, ułatwia współdzielenie zasobów, prowadzi terminarze, umożliwia prowadzenie bazy wiedzy. Oprogramowanie wspiera skutecznie procesy komunikacji, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, w tym umożliwia prowadzenia księgi podawczej w pełnym zakresie rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, wraz z jej udostępnianiem w formie elektronicznej właściwym osobom, z zachowaniem kontekstu sprawy czy zadania. Spośród funckjonalności XPRIMER.BPM wymienić należy zarządzanie flotą czy wyposażeniem.

Jedną z funkcji udostępnianych użytkownikom jest zaawansowany analizator, wykorzystujący mechanizmy „tabel przestawnych" i „kostek OLAP" pozwalający uzyskiwać raporty, statystyki, podsumowania zarówno danych finansowych czy rzeczowych, jak i przypomnień, kontaktów, zadań, spraw, opóźnień, reklamacji czy incydentów.

XPRIMER.HRM i HCM

Kluczowym zasobem przedsiębiorstwa produkcyjnego jest wykwalifikowany personel. Sytuacja ekonomiczna w branży spowodowała wzrost kosztów zatrudnienia i trudności w uzupełnieniu personelu. XPRIMER jest zbiorem rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie personelem, nie tylko w obszarze czynności kadrowo-płacowych, ale także w aspekcie rekrutacji, prowadzenia oceny okresowej, działalności szkoleniowej czy motywacyjnej. 

XPRIMER.BI

Rozwiązanie portalowe przeznaczone dla szczebla kierowniczego, pozwalające na współdzielenie informacji gromadzonej w hurtowni danych, z uwzględnieniem różnorodnych źródeł danych, poziomów agregacji, form wizualizacji, zależnie od uprawnień do wglądu i edycji danych na poszczególnych poziomach szczegółowości. XPRIMER.BI to aplikacja internetowa, która może być wykorzystywana przez Kierownictwo wszędzie tam, gdzie dostępny jest Internet, niezależnie od miejsca przebywania czy wyposażenia technicznego.

SIMPLE.ERP

Zintegrowany, innowacyjny system posiadający funkcjonalność kompleksowo wspierającą zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności zarządzanie finansami i księgowość, wsparcie controllingu, zarządzanie majątkiem trwałym, i rozbudowanym obrotem towarowym (zakupy, sprzedaż, gospodarka magazynowa, logistyka) z uwzględnieniem specyficznych wymagań firm dystrybucyjnych (obsługa kodów kreskowych, lokalizacja w magazynie, optymalizacja pracy magazyniera, kompletacja dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw, analiza rotacji, EDI i inne). Dla przedsiębiorstw posiadających zaplecze konfekcyjne lub produkcyjne SIMPLE.ERP oferuje dodatkowo rozwiązania do zarządzania produkcją.