System ochrony zdrowia w Polsce ulega silnym przemianom. Choć nadal głównym płatnikiem pozostaje NFZ, to można śmiało stwierdzić, że placówki ochrony zdrowia zaczynają poglegać zasadom, jakimi rządzą się podmioty komercyjne.

Co skłania do postawienia takiej tezy?

Cechą charakterystyczną, wyróżniającą wolny rynek jest obecność konkurencji.

Dzisiejszy rynek usług medycznych taką konkurencją się już charakteryzuje.

Placówki ochorny zdrowia konkurują bowiem o dostęp do ogranicznonych środków z NFZ, a w dużych ośrodkach naturalna jest już konkurencja o personel medyczny, niezbędny do świadczenia zakontraktowanych usług. A co się dzieje, jeśli placówka ma już skomplikowane i drogie wyposażenie medyczne, kontrakt z NFZ i niezbędny personel medyczny, a nie ma pacjentów - wówczas taka placówka zaczyna konkurować także o pacjentów...

Zmieniają się realia funkcjonowania placówek ochrony zdrowia. Nadal ich celem pozostaje świadczenie jak najwyższej jakości usług medycznych. Fundamentalne zmiany dotyczą metod zarządzania, w szczególności zarządzania finansami...

To co różni istotnie przedsiębiorstwa komercyjne od placówek ochrony zdrowia, to pojęcie Klienta.

Zwyczajowo klientem można nazwać płatnika - a więc NFZ, ale to przecież nie NFZ jest adresatem świadczonych usług.

Pomimo więc ciągłego poszukiwania sposobów na redukcję kosztów działalności i podniesnienie konkurencyjności, główny, zasadniczy cel działalności placówek ochrony zdrowia, jakim jest dostarczanie wysokiej jakości usług medycznych, nie uległ zmianie.

Zaawansowane oprogramowanie z oferty SIMPLE Sp. z o.o. jest w stanie pomóc każdej średniej i dużej jednostce medycznej usprawnić procesy finansowe i biznesowe, a w rezultacie umożliwić świadczenie najwyższej jakości opieki zdrowotnej w efektywny kosztowo sposób.

Zastosowanie rozwojowej technologii informatycznej pozwala na usprawnienie procesów przepływu informacji i obsługi pacjentów oraz istotne zwiększenie trafności decyzji menedżerskich, co w praktyce wspomaga proces redukcji kosztów.

Paltforma rozwiązań SIMPLE.MED umożliwia takie zarządzanie personelem, że pracownicy tworzą jeden zintegrowany zespół, niezależnie od tego, czy pełnią obowiązki administracyjne, techniczne czy medyczne. Rozwiązania z platformy SIMPLE.MED pozwalają sprawnie gromadzić i przetwarzać informacje o pacjentach, niezbędne w procesie podejmowania decyzji o dalszym leczeniu, a jednocześnie ułatwiają analizę skutków finansowych podejmowanych działań.

Korzyści z zastosowania rozwiązań oferowanych przez SIMPLE Sp. z o.o. w Ochronie Zdrowia

Ściślejsza kontrola kosztów, efektywne zarządzanie finansami, wyższa trafność decyzji menedżerskich

Rozwiązania platformy SIMPLE.MED pozwalają łatwiej zarządzać procesami finansowymi, w ścisłym powiązaniu z danymi o charakterze statystycznym. Rozwiązania SIMPLE.MED udostępniają zawsze aktualne projekcje, zestawienia i raporty. Gromadząc informacje o dostawcach, warunkach handlowych, zobowiązaniach, bieżących potrzebach zaopatrzeniowych, dostępnych środkach finansowych i kosztach działalności, SIMPLE.MED ułatwia podejmowanie menedżerom trafnych decyzji.

Zarządzanie materiałami z zachowaniem ścisłej kontroli

SIMPLE.MED wspiera zarządzanie pełnym łańcuchem dostaw z obsługą wielu magazynów, z zachowaniem rygorystycznej kontroli: pochodzenia, dat ważności, numeru seryjnego i numeru partii, warunków i miejsc składowania, zabezpieczenia wymaganych stanów. Dostarczane oprogramowanie gromadzi, kataloguje i ułatwia wyszukiwanie dokumentów transakcyjnych, kontroluje procesy przyjęć i wydań, a także śledzi historię wprowadzanych w dokumentach zmian. SIMPLE.MED wychodzi naprzeciw oczekiwaniom menedżerów placówek służby zdrowia umożliwiając wprowadzenie i kontrolę rygorystycznych procedur zarządzania materiałami.

Lepszy obieg informacji

Inicjatywa wdrożenia w placówce medycznej technologii informatycznych inicjuje wewnętrzne usprawnienia, których celem jest redukcja kosztów przy utrzymaniu najwyższej jakości świadczonych usług. Rezygnacja z ręcznego wypełniania dokumentów na rzecz wykorzystania oprogramowania automatyzującego wybrane procesy, ułatwia wprowadzanie danych i umożliwia uzyskanie szybkiego dostępu do informacji, niezależnie od miejsca przebywania.

Wyższa wydajność personelu, wyższa efektywność procedur

Wykorzystanie internetowego systemu kadrowego optymalizuje planowanie i ułatwia rozliczanie czasu pracy, obsady stanowisk i dyżurów, z zachowaniem wszystkich regulacji przepisów prawa pracy, oraz z uwzględnieniem postanowień układów zbiorowych.
Zintegrowane z SIMPLE oprogramowanie MediCom autorstwa MEDINET ułatwia realizację procedur i rozliczeń z NFZ w otwartym standardzie. Oprogramowanie poprawia efektywność procedur w przychodni, izbie przyjęć, oddziałach, blokach operacyjnych, radioterapii i chemioterapii, rehabilitacji, laboratoriach, diagnostyce obrazowej, w tym z zastosowaniem cyfrowych metod archiwizacji PACS/RIS, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi w branży.

Lepszy wizerunek, skuteczny System Zarządzania Jakością

Wdrożenie oprogramowania SIMPLE wspomaga budowanie ścisłych relacji pomiędzy pracownikami instytucji medycznej a jej otoczeniem, stając się niezastąpionym narzędziem w skutecznych działaniach marketingowych, niezwykle przydatnym także przy wdrożeniu i utrzymaniu Systemu Zarządzania Jakością ISO.

Historia sukcesu naszych Klientów

Rozwiązania SIMPLE dedykowane placówkom Ochrony Zdrowia

SIMPLE.MED

Oprogramowanie dla szpitali, oprogramowanie dla przychodni, oprogramowanie medyczne - w skrócie: platforma, zbiór wzajemnie zintegrowanych rozwiązań informatycznych, obejmujących wszystkie aspekty działalności placówki ochorny zdrowia.

MediCom

Zintegrowane z SIMPLE.ERP dedykowane oprogramowanie dla placówek medycznych (oprogramowanie dla służby zdrowia, oprogramowanie dla szpitali, oprogramowanie dla przychodni, oprogramowanie medyczne) MediCom,
autorstwa MEDINET - popularyzuje najlepsze praktyki przyjęte w branży obejmując obsługę procedur w:

 • przychodni,
 • izbie przyjęć,
 • oddziałach,
 • blokach operacyjnych,
 • radioterapii i chemioterapii,
 • rehabilitacji,
 • laboratoriach i diagnostyce, w tym z zastosowaniem cyfrowych metod archiwizacji PACS/RIS,
 • statystyce i rozliczeniach z NFZ, z zastosowaniem tzw. otwartego standardu i jednorodnych grup pacjentów.

SIMPLE.ERP

Zintegrowany, innowacyjny system posiadający kompleksową funkcjonalność, w szczególności wspierający zarządzanie administracyjnym obszarem placówki medycznej:

 • finansami i księgowością: rejestracja kosztów i zdarzeń księgowych, monitoring dyscypliny płatniczej i zarządzanie środkami finansowymi, obsługa należności i zobowiązań w czasie rzeczywistym, współpraca z systemami bankowości elektronicznej, analizy rentowności poszczególnych elementów struktury organizacyjnej, procedur medycznych, a nawet poszczególnych pacjentów, czy prowadzonych działalności pomocniczych;
 • controllingiem i budżetowaniem, z zastosowaniem wielu wariantów budżetów, obsługą i analizą prowadzonych inwestycji;
 • majątkiem trwałym i wyposażeniem, szczególnie licznym w szpitalach z rozbudowanym zapleczem technicznym, z zastosowaniem systemu kodów kreskowych dla potrzeb inwentaryzacji, z pełną obsługą dokumentów, wszystkich metod amortyzacji, wraz z symulacjami, możliwością rejestracji wykonywanych czynności technicznych, czy utrzymaniowych, pełną analizą kosztów i stopnia wykorzystania wyposażenia;
 • personelem - w pełnym zakresie kadrowym i płacowym;
 • obrotem towarowym: zakupy, zarówno dla potrzeb działalności medycznej, jak i administracji, i działalności pomocniczej, obsługa gospodarki magazynowej i sprzedaży;

SIMPLE.ERP jest oprogramowaniem w pełni zgodnym z obowiązującym porządkiem prawnym, co jest potwierdzone rekomendacjami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. SIMPLE.ERP spełnia Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

XPRIMER.HRM i XPRIMER.HCM

Zbiór rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie kapitałem ludzkim. XPRIMER.HRM to internetowy system kadrowy, usprawniający planowanie i rozliczanie czasu pracy, obsady stanowisk i dyżurów, z zachowaniem wszystkich regulacji przepisów prawa pracy, oraz z uwzględnieniem postanowień układów zbiorowych. Zastosowanie XPRIMER.HRM umożliwia pomaga w optymalizacji zatrudnienia w placówce ochrony zdrowia, a w powiązaniu z systemami RCP działa na pracowników dyscyplinująco oraz umożliwia bardzo precyzyjny podział kosztów pracy personelu.
Ważnym elementem platformy XPRIMER są także funkcje związane z zarządzaniem kompetencjami, przeprowadzaniem oceny pracowniczej, wsparciem dla rekrutacji i zarządzaniem polityką szkoleniową, realizowane poprzez XPRIMER.HCM.

XPRIMER.BI

Internetowa aplikacja Business Intelligence przeznaczona dla szczebla kierowniczego, pozwalająca na przygotowanie, publikację i współdzielenie, zależnie od uprawnień, dokumentów, raportów i analiz o istotnym znaczeniu. Bogactwo form wizualizacji zestawień ułatwia interpretację danych, co wspomaga procesy decyzyjne. Wykorzystanie Internetu umożliwia użytkownikom dostęp do danych niezależnie od miejsca i wyposażenia technicznego.

XPRIMER.CRM i XPRIMER.BPM

System wspomagający budowanie ścisłych relacji pomiędzy pracownikami instytucji medycznej a jej otoczeniem, niezastąpiony w działaniach marketingowych; usprawnia komunikację przy wykorzystaniu różnych kanałów (e-mail, telefon, faks), ułatwia współdzielenie zasobów, obsługę sekretariatu, obieg i archiwizację dokumentów. Szczególnie przydatny przy wdrożeniu i utrzymaniu systemu zarządzania jakością ISO.

Tagi

simplemed med