Systemy MES (Manufacturing Execution System) i APS (Advanced Planning&Scheduling) to rozwiązania doskonale wpisujące się w tak zwany cykl Deminga (zaplanuj, wykonaj, skontroluj, popraw) stanowiący fundament idei jakie zrewolucjonizowały zarządzanie produkcją: Lean Manufacturing, Kaizen, WMC, TQM, Six Sigma i wielu innych. Z tych właśnie powodów wdrożenie systemu MES pozwala na uzyskanie najszybszego zwrotu z inwestycji spośród wszystkich narzędzi informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wpływając bezpośrednio na wzrost produktywności i jakości, przy jednoczesnej redukcji kosztów i czasu produkcji.

Zmienna sytuacja rynkowa zmusza firmy produkcyjne do ciągłego podejmowania działań w kierunku wzrostu konkurencyjności. OPERA MES to oprogramowanie umożliwiające istotne jej podniesienie.

OPERA to wszechstronny system klasy MES, umożliwiający bezpośredni monitoring i zarządzanie produkcją z poziomu hali produkcyjnej. OPERA jest produktem o budowie modułowej, zapewniającym wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach obejmowanych przez systemy zgodne ze standardem MES: od produkcji, poprzez kontrolę jakości, zarządzanie magazynami, utrzymanie ruchu i serwis, na zarządzaniu pracą personelu kończąc.

Korzyści z zastosowania systemu MES

 • wszystkie informacje znajdują się w jednym systemie, w jednym miejscu; użytkownik nie musi poszukiwać ich w różnych źródłach,
 • gromadzenie danych zorganizowane jest sprawnie i zawsze w sposób dopasowany do potrzeb,
 • oprogramowanie zapewnia natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji produkcyjnych poprzez przejrzysty, intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs,
 • oprogramowanie zawiera zestaw gotowych do użycia analiz dobranych dla procesów produkcyjnych, które można dodatkowo rozbudowywać lub modyfikować,
 • możliwość efektywnego zarządzania niespodziewanymi zdarzeniami i łatwiejszego podejmowania decyzji w związku z pojawiającymi się incydentami,
 • wzrost produktywności i optymalizacja zasobów,
 • architektura systemu pozwala wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów o ograniczonych budżetach, chcących monitorować jedynie najważniejsze, kluczowe zasoby, równocześnie nie wykluczając możliwości rozbudowy do kompleksowego i spójnego środowiska manufacturing intelligence.

 

Cechy systemu OPERA MES

Oprogramowanie OPERA obejmuje swoją funkcjonalnością obszary:

 • produkcji,
 • zarządzania jakością
 • zarządzania magazynem,
 • utrzymania ruchu,
 • zarządzania personelem produkcyjnym.

Dzięki otwartemu standardowi wymiany danych, OPERA ma szerokie możliwości fizycznej współpracy z większością urządzeń z rynku automatyki przemysłowej, w tym:

 • zbierającymi dane terminalami,
 • przemysłowymi komputerami PC,
 • czytnikami kodów kreskowych,
 • kartami wejść/wyjść w celu cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • adapterami sieciowymi,
 • przemysłowymi drukarkami etykiet,
 • terminalami przenośnymi obsługującymi Wi-Fi/GPRS,
 • graficznymi interfejsami prezentującymi rysunki wykonawcze na stanowisku pracy.

Oprogramowanie OPERA MES jest oprogramowaniem dostosowanym do pracy wielojęzycznej, także w języku polskim.

System oparto na technologii Microsoft, kompatybilnej z 64-bitową architekturą, co zapewnia długi okres ochrony inwestycji (pełna kompatybilność z najnowszymi systemami operacyjnymi Microsoft).

Szerokie spektrum gotowych do użycia wykresów i raportów umożliwia analizę wielu aspektów produkcji, a w szczególności:

 • postępu zleceń produkcyjnych,
 • poziomu obciążenia ludzi i maszyn,
 • stosunku godzin efektywnie przepracowanych do godzin płatnych,
 • przestojów,
 • poziomu zapasów,
 • śledzenie partii produkcyjnych.

 

Oprogramowanie OPERA MES zostało wyposażone w zestaw wskaźników KPI (Key Performance Indicators), umożliwiających analizę efektywności, m.in.OEE, OLE i OPE. W szczególności OEE (Overall Equipment Effectiveness) to kluczowy parametr monitorujący dostępność i efektywność wykorzystania maszyn oraz jakość produkowanych wyrobów.
Wskaźnik OEE bazuje na trzech składowych, z których każda odwzorowuje inny aspekt procesów produkcyjnych.

OPERA MES zapewnia monitoring wszystkich obszarów środowiska produkcyjnego, ułatwiając podejmowanie działań zapobiegawczych, a także projektowanie działań mających na celu maksymalizację efektywności, w tym: planowanie przerw serwisowych, monitoring kosztów serwisu, śledzenie stanu maszyn oraz lokalizacji magazynowych.

Śledzenie kontroli jakości obejmuje:

 • rejestrację danych produktu (rodzinę, testy, narzędzia, uszkodzenia),
 • definicję specyfikacji jakościowej (testów, wad, kontroli czasu, walidacji, tolerancji etc.),
 • generowanie i zarządzanie zadaniami testowymi,
 • interfejsy do narzędzi pomiarowych,
 • monitoring wyników testów,
 • przechowywanie i śledzenie danych gromadzonych wg partii, numeru ID produktu,
 • interfejs do narzędzi QA.

OPERA MES umożliwia obsługę gospodarki magazynowej, w tym monitorowanie przepływu materiałów w czasie rzeczywistym, zarówno na wejściu jak i wyjściu z magazynu, zapewniając dostęp do jednoznacznych, najnowszych informacji o dostępności zasobów materiałowych. Operatorzy na hali produkcyjnej, z wykorzystaniem kodów kreskowych i przenośnych terminali, są w stanie zidentyfikować w magazynie, zinwentaryzować oraz pobrać i zwrócić dowolny materiał niezbędny w procesie produkcji.

W obszarze zarządzania personelem produkcyjnym system OPERA umożliwia monitorowanie czasów przystąpienia do pracy i zakończenia pracy, identyfikację osób odpowiedzialnych za incydenty czy nadużycia, a także gromadzenie danych dla potrzeb procesów płacowych (obecności i nieobecności, przyczyny, codziennie lub comiesięczne, automatyczne tworzenie dodatków czy premii w zależności od układu zmian, nadgodzin, etc).

Wartą podkreślenia cechą systemu OPERA MES jest niespotykana u konkurencji konfigurowalność i przyjazny, intuicyjny interfejs, co potwierdzają liczne wdrożenia w zakładach produkcyjnych o różnym charakterze produkcji i różnej wielkości, począwszy od małych firm a skończywszy na korporacjach. Wszystkie raporty, tabele i wykresy mogą być modyfikowane przez klienta zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. OPERA umożliwia publikację widoków czy raportów w Intra- lub Internecie z wykorzystaniem narzędzi portalu www.

Integracja z systemami APS z naszej oferty i dowolnym systemem ERP

OPERA MES może pracować w integracji z oprogramowaniem APS z oferty naszej firmy, optymalizującym harmonogram produkcyjny. OPERA MES jest oprogramowaniem łatwym w integracji z dowolnym systemem ERP, autorstwa zarówno światowych dostawców, jak i lokalnych producentów. Integracja odbywa się poprzez specjalnie w tym celu dostarczany moduł, dzięki czemu proces przebiega bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów na programistów, konsultantów i późniejsze utrzymanie.

Klientom, których system ERP nie obsługuje zleceń produkcyjnych lub chcącym przenieść obsługę całego procesu produkcji do jednego systemu, OPERA oferuje moduł umożliwiający generowanie zleceń na podstawie zamówień od odbiorców, w oparciu o zdefiniowane marszruty produkcyjne i zestawienia materiałowe (BOM).

Zlecenia produkcyjne w momencie ich uruchomienia mogą być automatycznie transferowane z ERP do OPERA MES. Zwrotnie OPERA MES przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o stanie realizacji zleceń i postępie produkcji.

Sprawdzone rozwiązanie od sprawdzonego dostawcy

OPERA MES jest oprogramowaniem autorstwa OPEN DATA, wiodącego dostawcy systemów MES we Włoszech. Oprogramowanie to zostało wdrożone w ponad 250 przedsiębiorstwach produkcyjnych na całym świecie, zarówno w międzynarodowych koncernach, jak i w lokalnych przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej.

Nasza firma - SIMPLE Sp. z o.o. - specjalizuje się w dostarczaniu i wdrażaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych podnoszących produktywność firm produkcyjnych. Ilość projektów wdrożeniowych zintegrowanych systemów informatycznych przeprowadzonych w ponad 20-letniej historii firmy, przekroczyła 350. W ramach unijnego projektu Enterprise Europe Network SIMPLE Sp. z o.o. stawia do dyspozycji polskich przedsiębiorstw rozwiązania dotychczas dostępne jedynie zagranicznym firmom, w cenach dostosowanych do budżetów rodzimych przedsiębiorstw. SIMPLE Sp. z o.o. w 2011 roku została zaliczona przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk do grona stu najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce.

Firma pozyskała dofinansowanie na rozwój autorskiego oprogramowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu IniTECH.

SIMPLE Sp. z o.o. przykłada najwyższą wagę do satysfakcji i najwyższej jakości obsługi klientów. W badaniu przeprowadzonym przez Microsoft Polska, 100% klientów SIMPLE Sp. z o.o. deklarowało satysfakcję ze współpracy.

Firma wdrożyła i wykorzystuje we wszystkich obszarach zintegrowany system zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z ISO 9001:2009.

Wysoki poziom techniczny firmy potwierdzają tytuły najwyższego uprzywilejowania w relacjach partnerskich ze światowymi liderami IT: Microsoft Gold Certified Partner oraz DELL Direct Partner.