Dostarczamy innowacyjne rozwiązania informatyczne, które umożliwiają pracę z maksymalną produktywnością.

SIMPLE Sp. z o.o. dostarcza unikalne rozwiązania dedykowane następującym potrzebom biznesowym:

Produkcja

SIMPLE Sp. z o.o. jest Centrum Kompetencyjnym rozwiązań dedykowanych usprawnieniu planowania zasobów - materiałowych, ludzkich i maszynowych - we wszystkich aspektach procesu produkcji. Oprogramowanie dostarczane przez SIMPLE Sp. z o.o. wpływa na wzrost wydajności, skrócenie czasów przygotowawczo-zakończeniowych, precyzyjne planowanie i rozliczanie materiałów, ludzi, maszyn, skraca przestoje, umożliwia szybszą reakcję na zmieniające się potrzeby klientów. Jeśli chcesz zwiększyć wydajność i skrócić cykle przygotowania produkcji i czasy przestojów, zapoznaj się z rozwiązaniami oferowanymi przez SIMPLE. Sp. z o.o.


Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Jak wiązać wynagrodzenie z efektywnością, jak planując czas pracy optymalizować zatrudnienie, jak skutecznie wdrożyć równoważny czas pracy zgodny z ideą elastycznego czasu pracy lub „banku czasu", jak usprawnić komunikację pracownika i działu kadr w rozproszonej organizacji, jak przeprowadzać ocenę pracowniczą, jak dyscyplinować spóźnialskich, jak kontrolować produktywny czas pracy, jak prowadzić skuteczną rekrutację, jak zarządzać relacjami z pracownikami.

Od ponad dwudziestu lat doradzamy naszym klientom jak wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne efektywnie zarządzać najcenniejszym, a często i najdroższym kapitałem organizacji - zatrudnionym personelem.Poznaj platformę rozwiązań kompleksowo wspierających zarządzanie kapitałem ludzkim - XPRIMER.HRM.


Zarządzanie Procesami Biznesowymi i Obiegiem Dokumentów

Proces to uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie. Choć procesy są nieodłączną cechą każdej organizacji, nie każda organizacja potrafi nimi odpowiednio zarządzać. Gdy występują trudności w zlokalizowaniu w firmie ważnych dokumentów, gdy trudno jest określić który z pracowników jest odpowiedzialny za opóźnienia w realizacji bardzo ważnego przedsięwzięcia - wówczas trudno mówić o tym, że procesy są zarządzane. Zarządzać można tylko tym, co można kontrolować, a kontrolować można tylko to co podlega pomiarowi. Receptą na sukces jest więc kontrola i pomiar kluczowych procesów w organizacji.

Pomóż swoim pracownikom w efektywnym zarządzaniu własnym czasem pracy, dokumentami, zadaniami. Uporządkuj i kontroluj procesy biznesowe w swojej organizacji. Zapoznaj się z rozwiązaniami autorstwa SIMPLE Sp. z o.o., które usprawniają zarządzanie procesami w wielu organizacjach.


Sprzedaż i Zarządzanie Relacjami z Klientem

Najcenniejszą wartością firmy są lojalni i hojni klienci. Jak uzyskać wzrost sprzedaży do posiadanych już klientów, jak zwiększyć rentowność sprzedaży, jak zwiększać lojalność klientów, jak pozyskiwać klientów nowych - poznaj sprawdzone rozwiązania autorstwa SIMPLE Sp. z o.o., które obejmują wsparcie pełnego spektrum działań handlowych: od pierwszego kontaktu do obsługi pokontraktowej, w tym w ramach specjalistycznych, dedykowanych branżom wersji.
Rozwiązania SIMPLE Sp. z o.o. wspierają marketing ogólny i bezpośredni, kampanie tele-marketingowe, call-center, konfigurator wyrobów, nadzór nad kompletacją, sprzedażą i realizacją dostaw, analizę lejkową prospektów, analizy i rankingi klientów, handlowców i produktów w ofercie, badanie zadowolenia klientów, obsługę serwisu, współdzielenie zasobów, przypomnienia, terminarze i inne rozwiązania, podnoszące efektywność procesów handlowych i aktywność zespołu handlowego. Nasze rozwiązania wykorzystują technologie internetowe i są dostępne wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz.


Raportowanie i Business Intelligence

Zmiany światowej gospodarki następują niezwykle dynamicznie. Globalizacja gospodarki wytyczała nowe trendy rozwoju w ostatniej dekadzie. Niestety po okresie wzrostu spowodowanego globalnym rozwojem lokalnych firm pojawiło się ryzyko globalizacji występujących choćby lokalnie kryzysów. Można rzec, że globalna gospodarka to ogromne możliwości rozwoju, ale także ryzyka nieprzewidywalnej utraty równowagi w światowej gospodarce.
Tak dynamicznie postępujące zmiany powodują zwiększone zapotrzebowanie menedżerów na szeroko rozumiane analizy, ocenę trendów, próbę znalezienia odpowiedzi na nurtujące ich pytania, gdy musza podejmować decyzje o charakterze już nie operacyjnym, wspieranym przez zintegrowane systemy klasy ERP, ale strategicznym. Rozwiązania BI mają jeszcze jedną niezwykle przydatną cechę - są w stanie w jednym miejscu prezentować dane z wielu, często niepowiązanych baz danych. Poznaj elastyczne, wykorzystujące technologie internetowe rozwiązania oferowane przez SIMPLE Sp. z o.o.


Zarządzanie Finansami

Rozwiązania dostarczane przez SIMPLE Sp. z o.o., oprócz prowadzenia rejestracji zdarzeń księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiają uzyskanie najwyższej efektywności zarządzania środkami pieniężnymi. Bez względu na to jak skomplikowane procesy podlegają rozliczeniu, bez względu na to jak szybko trzeba rejestrować koszty i przychody - dostarczane przez SIMPLE Sp. z o.o. innowacyjne rozwiązania dostarczają wszystkich istotnych informacji menedżerom i uprawnionym pracownikom.
Obsługa lokat, wielowalutowość transakcji, dynamiczne struktury planu kont, obsługa bankowych kont walutowych, rozdzielenie rozrachunków i zapisów księgowych, zarządzanie środkami finansowymi, prognozowanie zapotrzebowania na gotówkę, zarządzanie płynnością, precyzyjne rozliczanie kosztów, automatyzacja kluczy podziałowych, automatyzacja obsługi wyciągów i przelewów elektronicznych, w tym obsługa płatności masowych, mechanizmy wielu równoległych planów kont i wielu ksiąg w ramach planu, skuteczne wsparcie controllingu, automatyczne, dynamiczne podzielniki kosztów, Microsoft Excel interfejsem do systemu, i naturalnym narzędziem raportującym on-line, organizacja systemu odpowiadająca fizycznemu uporządkowaniu dokumentów, te i wiele innych to cechy rozwiązań informatycznych oferowanych przez SIMPLE Sp. z o.o., z którymi warto się zapoznać.


Zarządzanie Projektami

Projekty mogą być bardziej dochodowe jeśli wykorzystasz zintegrowane aplikacje, które pomogą Twoim kierownikom i personelowi przewidywać koszty własnych działań, odnosić je do założonego budżetu, kontrolować terminowość realizacji i zarządzać płatnościami.


Zarządzanie Normami jakości

Działanie zgodnie z normami jakości miało podnieść twój biznes na wyższy poziom - ale czy tak się stało? Jak oceniasz koszty prowadzenia norm jakości w Twojej firmie? Jeśli chcesz, aby normy jakości były w Twojej firmie produktywne, rzeczywiście zapobiegały incydentom i wspierały rozwój, a do tego ich obsługa była prostsza, a w rezultacie tańsze - mamy dla Ciebie propozycję.


Bezpieczeństwo i Niezawodność Posiadanej Infrastruktury

Jeśli niesprawne działanie systemów informatycznych ma bezpośredni, negatywny wpływ na efektywność Twojej organizacji, możesz to zmienić. Nasi pracownicy doradzą Ci jakie technologie informatyczne wybrać, aby zabezpieczyć bieżące i przyszłe potrzeby, jak zwiększyć bezpieczeństwo danych, jak podnieść wydajność obniżyć koszty bieżącego utrzymania. SIMPLE Sp. z o.o. oferuje rozwiązania światowych liderów, m.in.: Microsoft, DELL, IBM, Lenovo, z którymi umowy partnerskie pozwalają na oferowanie naszym klientom najwyższej jakości rozwiązań, za rozsądna cenę.