W związku z narastającą konkurencją, silniejszą obecnością importerów wyrobów z Azji czy procesami otwarcia Unii Europejskie, aspekt cenowy produkcji staje się coraz ważniejszy. Czy można jednak w nieskończoność obniżać koszty produkcji? Czy w końcu można skutecznie konkurować z producentami w krajach, gdzie koszty zatrudnienia są istotnie niższe niż w Polsce?

Menedżerowie firm produkcyjnych szukają źródeł przewag, które pozwolą im zmniejszyć oddziaływanie konkurencji cenowej. Receptą na funkcjonowanie w tak trudnych warunkach staje się umiejętność identyfikacji i wychodzenia naprzeciw potrzebom generowanym w niszach rynkowych oraz ciągłe poszukiwanie dróg wzrostu wydajności.

Kierując się powyższymi wytycznymi firmy produkcyjnie coraz częściej elastycznie dostosowują się do oczekiwań Klientów i utrzymują gotowość do ciągłego doskonalenie własnej organizacji. Rozwiązania z oferty SIMPLE Sp. z o.o. wspierają średnie i duże przedsiębiorstwa, pozwalając przenieść kierownictwu uwagę z bieżącego, operacyjnego zarządzania produkcją na analizę szybko zmieniających się trendów, identyfikację nowopowstających łańcuchach dostaw, czy też wynajdywanie nowych rynków zbytu.

SIMPLE Sp. z o.o. dostarcza dedykowane systemy dla produkcji pozwalające automatyzować czynności planowania materiałowego, bilansowania zasobów, harmonogramowania, zarządzania zasobami technicznymi i kadrowymi, podnoszące efektywność kosztową produkcji oraz wzmacniające aspekt zarządzania relacjami z Klientami, a także uczestnictwa w łańcuchach dostaw.

Korzyści

Korzyści z zastosowania systemu dla produkcji z oferty SIMPLE Sp. z o.o.

Integracja komunikacji

Rozwiązania z oferty SIMPLE Sp. z o.o. w przedsiębiorstwie produkcyjnym usprawnia, integruje wymianę informacji pomiędzy technologami, wydziałem produkcyjnym i kooperantami. Jeśli technolog zdecyduje o wprowadzeniu zmian, pracownicy wydziału produkcyjnego otrzymają natychmiast informacje o wprowadzonych zmianach. Technolodzy są w stanie w dowolnym momencie skontrolować, czy wprowadzone zmiany są uwzględniane w produkcji i u kooperantów. Wykorzystanie Internetu pozwala udostępniać kooperantom, dostawcom i odbiorcom informacje pochodzące wprost z systemu, co pomaga uzyskać wyższą wydajność łańcucha dostaw i szybszą rotację stanów magazynowych. Rozwiązania z oferty SIMPLE Sp. z o.o. są zintegrowane z przeglądarkami formatu CAD, umożliwiają także zapisywanie plików CAD w postaci załączników, co efektywniej wykorzystywać dokumentację techniczną.

Procesy zgodne z procedurami

Oprogramowanie dostarczane przez SIMPLE umożliwiają na prowadzenie procesów produkcji zgodnie z przyjętymi procedurami systemu zarządzania jakością czy też zgodnie z tzw. dobrymi praktykami. Oprogramowanie pozwala na identyfikację partii i serii od surowców przez półprodukty, aż do wyrobów gotowych.

Wyższa Jakość Obsługi Posprzedażnej

W większości organizacji działających na rynku B2B doprowadzenie do sprzedaży to dopiero początek wspólnego biznesu, którego celem jest uzyskanie trwałej lojalności klientów. Z oprogramowaniem dostarczanym przez SIMPLE Sp. z o.o. pracownicy są w stanie skuteczniej realizować działania posprzedażne, obejmujące utrzymanie techniczne, serwis, reklamacje a także działania marketingowe związane z badaniem satysfakcji klientów. Mając dostęp do pełnej historii kontaktów pracownicy dysponują źródłem głębokiej wiedzy o klientach, która niezależnie od rotacji personelu pozostaje własnością firmy. Wiedza o historii współpracy pomaga z jednej strony identyfikować rzeczywiste potrzeby Klientów i podnosić poziom obsługi, ale z drugiej strony pomaga eliminować błędy konstrukcyjne czy wadliwe, niekorzystne zapisy umów.

Bilansowanie Potrzeb i Planowanie

Oprogramowanie SIMPLE umożliwia efektywnie, zgodnie ze standardem MRP wiązać popyt z możliwościami produkcyjnymi. Oprogramowanie z oferty SIMPLE Sp. z o.o. umożliwia analizę wcześniejszych doświadczeń i identyfikację najlepszych praktyk. Standaryzacja działań to wynik powielania dobrych praktyk. Oprogramowanie SIMPLE Sp. z o.o. wspiera standaryzację działań, komponentów czy wyposażenia, co z kolei skraca czas realizacji zamówienia. Bez oprogramowania bilansowanie zasobów, planowanie zaopatrzenia i harmonogramowanie, ze względu na swoją złożoność obliczeniową jest trudne, obarczone wysokim ryzykiem błędu. Oprogramowanie dostarczane przez SIMPLE Sp. z o.o. ułatwia efektywnie planować produkcję z zastosowaniem zróżnicowanych mechanizmów wizualizacji, grafów, tabulogramów i wykresów prezentujących poziom wykorzystania zasobów , z uwzględnieniem rozdzielności procesów. Gdy produkcja ma charakter ciągły, w wielu przypadkach zbyt późno agregowane są informacje o wymaganych zmianach w produkcji w stosunku do biegnącego procesu. Oprogramowanie SIMPLE Sp. z o.o. wspomaga procesy na każdym etapie ich realizacji, począwszy od wprowadzenia zamówienia, poprzez planowanie zaopatrzenia, generowanie i obsługę zleceń, aż po logistykę wyrobu gotowego, wspierając zarządzanie zmianą na każdym etapie produkcji. Zastosowana technologia wspierająca bilansowanie zasobów i harmonogramowanie zwiększa realne możliwości produkcyjne.

Poprawa Relacji z Klientami

Bliski i bieżący kontakt z Klientem jest szczególnie wymagany w przedsiębiorstwach realizujących produkcję zleceniową czy projektową.
Rozwiązania oferowane przez SIMPLE Sp. z o.o. w oparciu o umożliwiają integrację różnych kanałów komunikacji (e-mail, telefon, fax) wspomagając prowadzenie z Klientami uzgodnień i archiwizację dokumentów. Dzięki wykorzystaniu systemów SIMPLE Sp. z o.o. relacje z Klientam stają się bliższe a jednocześnie zminimalizowane jest ryzyko bardzo kosztownych w branży produkcyjnej nieporozumień.

Historia Sukcesu Naszych Klientów

Omówienie Rozwiązań

SIMPLE dostarcza szeroką gamę rozwiązań sprawdzonych w podmiotach produkcyjnych.

XPRIMER.APS

Kluczowym elementem oprogramowania APS, decydującym o jego skuteczności, a w rezultacie o uzyskanych korzyściach, są algorytmy optymalizacyjne. Algorytmy te optymalizują harmonogram produkcji z uwzględnieniem kombinacji wielu priorytetów. Oprogramowaine APS może współpracować z dowolnym systemem ERP, pod warunkiem, że system ten obejmuje definicję technologii i zlecenia produkcyjnego. XPRIMER.APS może współpracować z oprogramowaniem MES. Dedykowana użytkownikom SIMPLE.ERP wersja oprogramowania XPRIMER.APS nosi nazwę SIMPLE.APS.

OPERA MES

OPERA to wszechstronny system dla produkcji klasy MES (Manufacturing Execution System - System Zarządzania Produkcją), umożliwiający bezpośredni monitoring i zarządzanie produkcją, wręcz z poziomu hali produkcyjnej. OPERA jest produktem o budowie modułowej, zapewniającym wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach obejmowanych przez systemy zgodne ze standardem MES: od kontroli w czasie rzeczywistym postępów zleceń produkcyjnych, poprzez kontrolę jakości, zarządzanie magazynami, utrzymanie ruchu i serwis, na zarządzaniu pracą personelu kończąc.

SIMPLE.ERP

Zintegrowany system posiadający funkcjonalność wspierającą kompleksowo zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym, w szczególności ułatwia zarządzanie finansami i majątkiem trwałym, obrotem towarowym, personelem. SIMPLE.ERP posiada rozwiązania dedykowane zarządzaniu produkcją w szerokim aspekcie bilansowania, planowania, rejestracji, realizacji, rozliczania produkcyjnych zasobów techniczno-kadrowych oraz materiałów.

XPRIMER.HRM i XPRIMER.HCM

Kluczowym zasobem przedsiębiorstwa produkcyjnego jest wykwalifikowany personel. XPRIMER.HCM jest platformą wspomagającą zarządzanie personelem, nie tylko w obszarze czynności kadrowo-płacowych, ale także w aspekcie rekrutacji, prowadzenia oceny okresowej, działalności szkoleniowej czy motywacyjnej.
Dla przedsiębiorstw produkcyjnych, istotny okazuje się być także moduł XPRIMER.HRM. Dzięki XPRIMER.HRM możliwe jest wdrożenie precyzyjnego planowania i rozliczania czasu pracy, z zastosowaniem równoważnego czasu pracy. Prowadzi to wprost do wzrostu efektywności. Ponadto, funkcja portalu pracowniczego umożliwia pracownikom samoobsługę i usprawnia proces obiegu dokumentów w organizacji.

XPRIMER.BPM i XPRIMER.CRM

Oprogramowanie wspomagające budowanie ścisłych relacji z Klientami, dostawcami i kooperantami, firm produkcyjnych, wspierające także system zarządzania jakością i wewnętrzne procesy komunikacji, z wykorzystaniem zróżnicowanych kanałów (e-mail, telefon, fax), ułatwiający współdzielenie zasobów, obieg i archiwizację dokumentacji.

XPRIMER.BI

Rozwiązanie portalowe przeznaczone pozwalające na współdzielenie informacji gromadzonej w hurtowni danych, z uwzględnieniem różnorodnych źródeł danych, poziomów agregacji, form wizualizacji. XPRIMER.BI to aplikacja internetowa, która może być wykorzystywana przez Kierownictwo niezależnie od miejsca przebywania czy wyposażenia technicznego - wszędzie tam, gdzie dostępny jest Internet.