Budżetowanie jest jednym z elementów skutecznego zarządzania firmą. Jego praktyczne zastosowanie daje nie tylko korzyści o charakterze finansowym, lecz wskazuje na wiele istotnych czynników będących podstawą budżetu. Proces ten nabiera szczególnego znaczenia w momencie spowolnienia gospodarczego.

Wówczas procesy rynkowe tracą swoją przewidywalność, a rynek nie zachowuje się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, co powoduje konieczność modelowania przyszłości, a nie tylko oczekiwania na to co będzie. Przedsiębiorstwo powinno mieć opracowane scenariusze budżetu, by przetrwać zmienne warunki rynkowe.

Systemy klasy ERP, niezależnie od dostawcy, mają za zadanie wspieranie działalności bieżącej przedsiębiorstwa. Standardem stały się systemy wspierające logistykę, personel, prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie ze standardami rachunkowości.

Procesy rynkowe tracą swoją przewidywalność, a rynek nie zachowuje się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, co powoduje konieczność modelowania przyszłości, a nie tylko oczekiwania na to co będzie..

Budżetowanie jest jednym z elementów bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, który wskazuje cele i wyznacza granice dla działalności danej organizacji.

Wyzwania

W warunkach niepewności, gdy zespół kontrolerów finansowych jest rozbudowany i obecny w każdej istotnej komórce organizacji, a zamiast kontroli centrów kosztów, wprowadza się kontrolę finansową procesów, wówczas konieczne stają się narzędzia informatyczne zwiększające wydajność samego procesu uzgodnień budżetowych. Zasadniczym celem jest ograniczenie czasu i kosztów tworzenia budżetów. Zamiast wielogodzinnych zebrań, na których każdy dział przedstawia swoje wymagania finansowe, zamiast godzin spędzonych nad ramowymi planami budżetów można to wszystko osiągnąć za pomocą narzędzi stworzonych po to, by uprościć ten proces. Co za tym idzie, można znacząco ograniczyć czas poświęcony na przygotowanie dokumentu, który będzie przez następny rok wyznaczał nasze cele finansowe.

Budżetowanie jest procesem złożonym, obejmującym wszystkie komórki przedsiębiorstwa, dlatego wymaga pełnej syntezy danych z przeszłości i prognoz na przyszłość, uzyskiwanych za pomocą analizy trendów czy sezonowości.

PROPHIX doskonałym rozwiązaniem

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wzbogaciliśmy naszą ofertę o oprogramowanie PROPHIX, będące uznanym światowym standardem w zakresie oprogramowania do tworzenia budżetów. Oprócz zapewnienia zgodności prezentowanych danych z rzeczywistymi danymi transakcyjnymi, oprócz zapewnienia zgodności wersji raportów i zestawień, na których pracują kontrolerzy, oprócz zapewnienia zróżnicowanego dostępu różnych uprawnień kontrolerów, w końcu oprócz doskonałej wizualizacji prezentowanych w rozproszonym środowisku danych, oprogramowanie PROPHIX skutecznie wspiera sam proces powstawania i uzgadniania budżetów. Niezależnie od tego czy budżet powstaje od dołu do góry, czy z góry do dołu oprogramowanie przyśpiesza wymianę informacji, ułatwiając tym samym tworzenie reguł budżetowych i szkieletów samych budżetów, które stają się dostępne za pomocą "kliknięcia myszką".

Prophix

PROPHIX dostarcza wyrafinowany, wszechstronny system do raportowania - tzw. PROPHIX OLAP Reportnig - umożliwiający tworzenie formalnych sprawozdań zarządczych, zapewniając jednocześnie elastyczność i podobieństwo interfejsu do programu Microsoft Excel.

Technologia OLAP - On-line Analytical Processing - pozwala na budowanie wielowymiarowych kostek danych na podstawie danych znajdujących się w hurtowniach danych. Dane z kostek pozwalają na budowanie i dawanie odpowiedzi na skomplikowane pytania biznesowe, najczęściej wymagające skomplikowanych obliczeń celem uzyskania odpowiedzi.

Dane w kostkach są ułożone w taki sposób, że pozwalają na ich przeglądnie i porównywanie w wielu wymiarach, jak i w postaci arkusza kalkulacyjnego. Dane w arkuszach można przeglądać tylko w dwóch wymiarach, podczas gdy dane w kostkach można przeglądać w nieskończenie wielu wymiarach. Poza tym technologia OLAP umożliwia:

  • dynamiczną analizę danych oraz zmianę "ad-hoc" poziomu analizy;
  • centralizację danych przedsiębiorstwa potrzebnych do analizy bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
  • szybkość przygotowywanych wielowymiarowych danych (uzyskanie takiej analizy, jaką otrzymujemy dzięki technologii OLAP nie jest możliwe wykorzystując tylko powszechnie dostępne programy);
  • możliwość dostępu do danych dla nieskończenie wielu użytkowników, liczbę upoważnionych osób można dowolnie definiować;
  • możliwość generowania raportów czy tabel przestawnych;
  • łatwość tworzenie różnego rodzaju symulacji czy rozkładów danych według różnych, dowolnych kryteriów.

 

Baza danych oprogramowanie PROPHIX stanowi wielowymiarową kostkę danych OLAP, pozwalającą na sprawdzenie każdego elementu włączonego do modelu raportowania. Taka struktura pozwala na szybki dostęp do zagregowanych danych, a zastosowanie tej technologii w oprogramowaniu PROPHIX umożliwia tworzenie danych w momencie, za pomocą tzw. kliknięcia myszką.

Dodatkową korzyścią z wyboru oprogramowania PROPHIX jest możliwość współpracy ze specjalistami z dziedziny controllingu i budżetowania, którzy podczas wdrożenia doradzają wprowadzenia usprawnień organizacyjnych.

Oprogramowanie PROPHIX może współpracować zarówno z SIMPLE.ERP jak i z systemami niezależnych dostawców.