Jak wykazała afera WikiLeaks skutkująca największym na świecie wyciekiem poufnych danych, bezpieczeństwo wewnętrzne jest równie ważne, a nawet ważniejsze jak zewnętrzne. Nie byłoby afery WikiLeaks gdyby nie działanie użytkownika systemu informatycznego z wnętrza organizacji.

Pracownicy będąc głównym źródłem przewagi konkurencyjnej mogą stać się także najtrudniejszym do neutralizacji źródłem zagrożeń związanych z utratą wrażliwych danych. Co więcej, większość z przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą spotkała się już z tym, z czym amerykański rząd zmierzył się po raz pierwszy w aferze WikiLeaks.

Zagrożenia wewnętrzne

Jak pokazują statystyki:

 • 60% pracowników twierdzi, że wyniesienie danych z firmy jest proste;
 • 41% pracowników biurowych wyniosło swoje dane z poprzedniego miejsca pracy;
 • 63% poszkodowanych firm dowiedziała się o wycieku wrażliwych informacji dopiero w kilka miesięcy po tym fakcie;

Sytuacja może być tym trudniejsza, że wykradzione dane mogą być nie tylko wewnętrzną tajemnicą organizacji, ale mogą zawierać poufne, wrażliwe dane osób czy kontrahentów, w tym dane chronione przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, co naraża firmę na pozwy i odszkodowania zarówno na rzecz GIODO jak i pokrzywdzonych. Szczególnie w biurach rachunkowych, kancelariach adwokackich i notarialnych, agencjach reklamowych, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, czy nawet urzędach administracji lokalnej kwestia ta jest szczególnie wrażliwa.

Co więcej, kradzież danych nie jest jedynym przewinieniem, jakiego mogą dopuścić się pracownicy organizacji. Wielu pracowników przeznacza znaczny czas pracy na jej pozorowanie np. poprzez surfowanie po Internecie w tematach niezwiązanych z wykonywanymi obowiązkami. Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi, gdy użytkownicy komputerów służbowych instalują z własnej inicjatywy nieodpłatne programy użytkowe instalując w rzeczywistości oprogramowanie złośliwe, szpiegowskie, jak KeyLogger-y umożliwiające kradzież haseł, w tym haseł bankowości elektronicznej.

Dotychczas główny nacisk kładziony był w rozwiązaniach informatycznych na zabezpieczenie informacji przed atakiem z zewnątrz. Jak wykazała afera WikiLeaks bezpieczeństwo wewnętrzne jest równie ważne, a może nawet ważniejsze...

Główne korzyści

 • Chroń swoje dane przed kradzieżą poprzez ich szyfrowanie
 • Chroń swoją firmę przez konsekwencjami błędów swoich pracowników
 • Wykryj szkodliwe zachowanie swoich pracowników w odpowiednim czasie
 • Uzyskaj przegląd na działania i aktywność swojego personelu
 • Zapewnij, że poufne dane firmowe zostaną tam gdzie powinny - wewnątrz firmy
 • Chroń interesy firmy z uwzględnieniem prywatności pracowników
 • Zapewnij, że personel ma dostęp do poufnych informacji tylko w odpowiedni sposób
 • Pozyskaj oprogramowanie zabezpieczające, które nie zakłóci procesów firmowych
 • Osiągnij łatwo zgodność z przemysłowymi standardami, regulacjami i prawem

 

Podsumowanie

Safetica to pełny, wewnętrzny system zabezpieczeń, który zmienia kąt widzenia na zagrożenia firmy. Gdy inni skupiają się na danych i ich centralnym zabezpieczeniu, my wiemy, że dane nie wypływają z firmy same z siebie.

Safetica idzie o poziom wyżej by skupić się na źródle tych zagrożeń - gdyż za każdym działaniem stoi człowiek.

Safetica zapewnia ochronę przed wyciekiem danych spowodowanych wszelkimi zagrożeniami związanymi z działaniami ludzkimi.

Safetica umożliwia państwa pracownikom, w pełni skupić się na zadaniach związanych z pracą i daje podgląd ich działań. W jednym miejscu mogą państwo ograniczyć zachowania, które są niezwiązane z opisem stanowiska jednostki, pozwala również zwalczać Cyberslacking (lenistwo internetowe) poprzez blokowanie dostępu do niepotrzebnych stron, komunikatorów, jak i ogranicza możliwość druku niepotrzebnych dokumentów

Safetica pozwoli zniwelować:

 • Straty związane z lenistwem internetowym pracowników - 280 tyś zł rocznie;
 • Niepotrzebne drukowanie – oszczędność kosztów druku ok 30%;
 • Straty związane z wyciekiem danych - 100 tyś zł rocznie;
 • Kary płynące z GIODO;
 • Utratę reputacji i zaufania wśród kontrahentów;

Chcesz zaoszczędzić koszty i zabezpieczyć się przed błędami pracowników?
Zapraszamy do kontaktu>>