Gdy organizacja jest młoda, gdy zespół liczy kilka osób, wszelkie dane o klientach gromadzone są tradycyjnie - w notatnikach, komputerach personalnych, czy po prostu w pamięci poszczególnych osób.

Gdy organizacja rozwija się, zwiększa zatrudnienie, różnicuje swoją działalność, gdy personel rotuje Klient jest obsługiwany coraz częściej przez wiele działających niezależnie osób.

Bez zmiany tradycyjnych metod gromadzenia informacji o klientach nie trudno utracić lojalność klienta, który traktuje dostawcę jako jednostkę, która niczym jedna osoba powinna pamiętać historię współpracy, preferencje, wymagania. W przypadku niezadowalającej obsługi argumentacja, że „jestem nowym pracownikiem" czy też „nie znam, nie wiem, nie pamiętam, proszę poczekać-zapytam się" nie jest akceptowana, gdyż dobry klient wymaga takiej obsługi, jaką sam daje swoim Klientom - dobrej obsługi.

Dyskusyjne jest czy można trwale odzyskać zaufanie klientów, natomiast warto zastanowić się, co zrobić, aby zaufania tego nie tracić.

Niezależnie od tego czy wielkość podmiotu wyraża się zespołem kilkudziesięciu czy kilku tysięcy zatrudnionych osób, jest jedna wspólna unikalna wartość, bez której nie można funkcjonować: KLIENCI.

Lojalność klientów jest uważana za wartość nadrzędną. Klienci wybierają dostawców kierując się ceną i jakością. Nie zawsze można być liderem ceny. Jedynie jakością obsługi można uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną. Dzięki dobrym relacjom z klientami można zwiększyć wielkość udziału w ich zakupach, lub wprowadzić skuteczną dywersyfikację.

Film z wdrożenia w ZARMENW praktyce zarządzanie relacjami z klientami nie oznacza jednak, że dobre relacje z klientami są celem samym w sobie. Spowolnienie gospodarcze, którego świadkami jesteśmy, wymaga ścisłego monitoringu kondycji finansowej, w której znajdują się klienci, w szczególności dyscypliny płatniczej. Zarządzanie relacjami może zakładać także oziębianie tych relacji, jeśli dochodzimy do wniosku, że nasi klienci nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych. Także bieżące monitorowanie procesów handlowych pozwala z dużym wyprzedzeniem stwierdzić symptomy spowolnienia gospodarczego i podjąć działania korygujące.

XPRIMER.CRM jest rozwiązaniem, które zostało opracowane z myślą o obsłudze Klientów, rozwiązaniem sprawdzającym się w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej wielkości i profilu, wspierającym szeroki aspekt działań (od wsparcia organizacji kampanii marketingowych i pierwszych indywidualnych kontaktów, poprzez proces handlowy, uzyskanie zamówień i śledzenie ich realizacji, aż po obsługę posprzedażną i serwis).

Zmniejszenie Wrażliwości na Cenę

Analizując światowe trendy rozwoju zarządzania relacjami z Klientem, stwierdzić można, że pielęgnowanie relacji z Klientem powoduje mniejszą wrażliwość tegoż klienta na aspekt konkurencji cenowej. Każdy konsument wie, że warto zapłacić więcej, aby otrzymać zdecydowanie więcej. W globalizującej się gospodarce nie trudno wyobrazić sobie, że konkurencja działająca w innym kraju, a nawet na innym kontynencie, może realnie zagrozić lokalnym podmiotom. Jako przykład warto wymienić tu konkurencję ulokowaną w krajach azjatyckich, które stosują politykę konkurowania niską ceną, nie możliwą do uzyskania przez lokalnych producentów. Wysoka jakość produktu oraz wysoka jakość obsługi Klienta zmniejsza w pewnym stopniu siłę oddziaływania konkurencji cenowej, zmniejsza wrażliwość Klientów na niekorzystną różnicę cen. Zastosowanie oprogramowania CRM autorstwa SIMPLE Sp. z o.o. umożliwia uzyskanie wysokiej jakości obsługi Klienta, niezależnie od stopnia złożoności procesów jego obsługi i liczby osób zajmujących się jego obsługą, co pomaga osłabić oddziaływanie konkurencji cenowej.

Wzrost Konkurencyjności

Procesy globalizacji to nie tylko zagrożenia, ale i szanse na dynamiczny rozwój podmiotów.
Podobnie jak czynią to przedsiębiorstwa z Azji, także polskie firmy mogą wykorzystywać element konkurencji cenowej szukając odbiorców w krajach, gdzie koszty wytworzenia są jeszcze wyższe jak w krajach „Starej Unii". Paradoksalnie kryzys gospodarczy wspiera polskie firmy w poszukiwaniu zagranicznych odbiorców, bowiem hermetyczne dotąd rynki w wyniku destabilizacji są bardziej wrażliwe na aspekt cenowy. Współczesna technologia telekomunikacyjna i transportowa istotnie zmniejszyła niedogodność związana z prowadzeniem biznesu z odległymi kontrahentami. Aby jednak zdobyć zaufanie tych Kontrahentów trzeba wykazać najwyższą dbałość o rzetelność biznesową. Wykorzystując narzędzia udostępnianie użytkownikom przez XPRIMER.CRM pozwalają uwiarygodnić się na nowych rynkach. Potencjalni odbiorcy, widząc, jak skutecznie i przejrzyście działa potencjalny dostawca, chętniej decydują się na współpracę.

Ukierunkowanie działań na rezultaty

Obserwując procesy handlowe można rozróżnić kilka podjeść do obsługi Klienta. Jedne podmioty skupiają się na zarządzaniu relacjami z klientem w celu zwiększenia wartości jednorazowej transakcji, skupiając się na podnoszeniu umiejętności handlowych swoich pracowników. Inne podmioty, gdzie Klient obsługiwany jest zespołowo, chcąc zwiększyć lojalność swoich Klientów, przywiązują dużą wagę do jakości jego obsługi. Można także spotkać się z podmiotami, które wychodzą dalej włączając w proces obsługi odbiorów obsługę dostawców. Postępują tak, ponieważ wartość dostawcy jest również pochodną wartości kooperantów i dostawców Dostawcy. W takim ujęciu proces zarządzania relacjami z Klientami przenoszony jest w naturalny sposób na zarządzanie relacjami z Kooperantami i Dostawcami. To ostatnio opisane podejście staje się tym popularniejsze, im popularniejsze stają się mechanizmy zarządzania łańcuchem dostaw czy lean management. Rozwiązania SIMPLE wspierają wszystkie modele obsługi klientów, umożliwiając różnicowanie podejście, celem ukierunkowania działań na rezultaty.
Osoby zajmujące się planowaniem działań marketingowych czy realizacją handlowych mogą obejrzeć rzeczywiste rezultaty swoich kampanii oraz oceny wystawione przez klientów dostarczonym produktom i usługom, dzięki czemu menedżerowie mogą na bieżąco wprowadzać działania korygujące.
Celem odnalezienia związków pomiędzy profilem Klienta a jego preferencjami można zastosować zaawansowane mechanizmy filtrowania celem efektywnego przeszukiwania bazy, nawet jeśli baza zawiera dane o wielu tysiącach podmiotów.

Wykorzystywanie okazji

Pracownicy sprzedaży, marketingu czy obsługi klienta rozumieją, że realizują ambitne zadania. Rozwiązania autorstwa SIMPLE podnoszą produktywność pracowników tak, aby ich sukcesy były regularne. Przy wykorzystaniu SIMPLE handlowcy tak planują swoje działania względem klientów, aby doprowadzić do zwiększenia szans na kontrakt, lub zawiązać perspektywiczne relacje. Żadna okazja na sprzedaż nie zostanie pominięta.

Wyższa Synergia Działań Handlowych

Handlowcy zawsze działają pod silną presją wykonania planów sprzedaży. Przy wykorzystaniu oprogramowania SIMPLE Sp. z o.o. handlowcy mogą działać zespołowo, z większym rozeznaniem potrzeb Klientów. Możliwe staje się utrzymanie całego zespołu w ciągłym działaniu, z dobrze dokumentowaną komunikacją i wglądem w postęp procesów handlowych. Handlowcy unikając podejmowania konkurencyjnych działań będą w stanie identyfikować więcej potencjalnych szans, będą lepiej wybierać optymalny kierunek działań, wyszukując nisze rynkowe i budując u klientów świadomość marki.

Skuteczna Kontrola Działań Serwisowych

Świadczenie usług serwisowych wymaga najwyższego profesjonalizmu, zarówno od personelu technicznego, jak i menedżerów. Oprogramowanie autorstwa SIMPLE Sp. z o.o. wspierają działania serwisowe umożliwiając prowadzenie każdej indywidualnej aktywności serwisowej wraz z analizą jej rezultatów, identyfikując przy tym wszelkie incydenty i zwiększając efektywność prowadzonych działań. Oprogramowanie autorstwa SIMPLE Sp. z o.o. umożliwia uzyskanie bez rozbudowy zasobów wyższej liczby obsługiwanych terminowo zgłoszeń.
Poprzez gromadzenie danych historycznych o wykonywanych usługach, poprzez budowanie wielowymiarowej bazy wiedzy, pracownicy serwisu mogą szybciej identyfikować potrzeby konkretnych klientów, redukując przy tym zbędne działania wielokrotnego wprowadzania tej samej informacji. Oprogramowanie udostępnia informacje o posiadanym przez klienta wyposażeniu, dostarczonych produktach, promocjach, dzięki czemu obsługa odbywa się produktywnie, z wykorzystaniem jednej wizyty czy telefonu. Wykorzystanie oprogramowanie autorstwa SIMPLE Sp. z o.o. umożliwia indywidualizację obsługi klientów, zgodnie z indywidualnymi warunkami umów.

Skuteczne Poszukiwanie Nowych Rynków

Wykorzystując oprogramowanie autorstwa SIMPLE Sp. z o.o. dedykowane wsparciu sprzedaży, a w szczególności korzystając z funkcjonalności wsparcia kampanii marketingowych, można zaplanować skuteczne badania marketingowe i kampanie telemarketingowe celem szybkiego zaistnienia w świadomości potencjalnych kontrahentów.

Omówienie rozwiązań

XPRIMER.BPM i XPRIMER.CRM

SIMPLE Sp. z o.o. stawia do dyspozycji menedżerów i pracowników działów handlowych szereg przydatnych rozwiązań informatycznych. System SIMPLE.CRM wspiera budowanie ścisłych relacji z Klientami, dostawcami i kooperantami, ułatwiając również współdzielenie zasobów, obieg i archiwizację dokumentów, w tym przy wykorzystaniu Internetu czy urządzeń mobilnych.

XPRIMER.BPM i XPRIMER.CRM posiada wbudowany, zaawansowany analizator, wykorzystujący mechanizmy „tabel przestawnych" i „kostek OLAP" pozwalający uzyskiwać raporty, statystyki, podsumowania zarówno danych finansowych jak i rzeczowych, a w szczególności przeterminowanych i niezrealizowanych przypomnień, kontaktów, zadań, spraw, opóźnień czy incydentów.

Oprogramowanie XPRIMER.CRM jest zintegrowane z innymi rozwiązaniami z oferty SIMPLE Sp. z o.o., może także pracować w integracji z oprogramowaniem niezależnego dostawcy lub autonomicznie.