SIMPLE Sp. z o.o. ściśle współpracuje z polskimi uczelniami. Współpraca ta jest źródłem obopólnych korzyści. Dla SIMPLE Sp. z o.o., oprócz potwierdzenia wysokiej innowacyjności rozwiązań, współpraca ze środowiskiem naukowym jest  źródłem wielu inspiracji, znajdującym odbicie w rozwoju oprogramowania.

Oprogramowanie przekazane przez SIMPLE Sp. z o.o. znajduje się na wyposażeniu wielu pracowni komputerowych polskich uczelni, a pracownicy firmy dzieląc się ze studentami zgromadzoną wiedzą wzbogacają zajęcia dydaktyczne.

Współpraca z uczelniami przyjmuje różne formy, spośród których wymienić należy uczestnictwo przedstawicieli SIMPLE w zajęciach dydaktycznych z szerokich dziedzin związanych z procesami zarządzania takimi jak:

  • zarządzanie produkcją,
  • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
  • zarządzanie relacjami z Klientami,
  • zarządzanie jakością;

i rolą informatyki w tych procesach.

Udostępnienie podmiotom edukacyjnym oprogramowania SIMPLE dla celów dydaktycznych, a w szczególności systemów autorstwa SIMPLE klasy:

  • BPM/CRM - Business Process Management i Customer Relationship Management
  • BI - Business Intelligence
  • HRM - Human Resource Management
  • szkolenia dla pracowników naukowych realizujących zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem oprogramowania SIMPLE;
  • uczestnictwo SIMPLE Sp. z o.o. w seminariach i konferencjach naukowych;
  • udział w programie praktyk studenckich;

współuczestnictwo w programach naukowych, badawczych i rozwojowych.

Jeżeli reprezentują Państwo jednostkę dydaktyczną bądź naukową i są zainteresowani podjęciem współpracy z SIMPLE Sp. z o.o. choćby w jednym z w/w obszarów prosimy o kontakt bądź wypełnienie formularza.