XPRIMER.HCM to rozwiązanie informatyczne autorstwa SIMPLE Sp. z o.o., stanowiące spójną platformę wspomagającą zarządzanie zasobami ludzkimi we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym naciskiem na wzrost wydajności pracy.

 

Geneza

W obliczu swobodnego dostępu do kapitału i technologii, personel staje się głównym czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Aby móc w pełni wykorzystać drzemiący w nim potencjał, należy go rozwijać i dbać o niego, ale także oceniać, w celu identyfikacji silnych i słabych stron. XPRIMER.HCM w pełni wspiera pełne spektrum procesów związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, począwszy od rekrutacji, poprzez proces ocen pracowniczych i wykrywanie luk lub przerostów kompetencyjnych, umożliwiając dzięki temu optymalizację struktury organizacyjnej, lepsze dopasowanie pracowników do zajmowanych stanowisk, zdefiniowanie ścieżek kariery i udoskonalenie polityki szkoleniowej, a w konsekwencji zrównoważony rozwój całej organizacji.


Oprogramowanie XPRIMER.HCM powstało z dofinansowaniem ze środków projektu Initech Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Model działania

Dzięki funkcji internetowego portalu pracowniczego, z oprogramowania XPRIMER.HCM może korzystać nie tylko personel administracyjny, ale także wszyscy pozostali pracownicy. Daje im to możliwość samoobsługi, zwalniając dział personalny z wykonywania powtarzalnych czynności administracyjnych.
XPRIMER.HCM został zaprojektowany jako rozwiązanie niewymagające zmiany posiadanego systemu kadrowo-płacowego lub rezygnacji z outsourcingu płacowego. Stanowi ich uzupełnienie i rozwinięcie w trzech głównych obszarach: zarządzania strukturą organizacyjną, zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) oraz zarządzania kapitałem ludzkim (HCM).
Architektura SOA (Service-Oriented Architecture), możliwość pracy w modelu SaaS (Software as a Service) oraz wielojęzyczność pozwalają na zastosowanie oprogramowania w wielu zróżnicowanych konfiguracjach biznesowych.

XPRIMER PLATFORMA

 

Funkcjonalność

Im bardziej zmienne jest otoczenie biznesowe organizacji, tym częściej mogą w niej występować procesy zmian organizacyjnych. Przedsiębiorstwa wprowadzają je zmieniając zasady organizacji pracy, planując rozbudowę lub chcąc „odchudzić" strukturę. Zmiany takie są jednak kosztowne i obarczone wysokim ryzykiem podjęcia nietrafionych decyzji. Zastosowanie XPRIMER.HCM pozwala maksymalnie zredukować szanse ich wystąpienia, ułatwiając znalezienie osób o wymaganych kompetencjach i optymalne ich rozmieszczenie. Jest to możliwe dzięki zaawansowanym mechanizmom zarządzania kompetencjami.
Umożliwia to zlokalizowanie luk kompetencyjnych oraz osób przekraczających wymagania niezależnie od roli, jaką pełnią w organizacji. Funkcjonalność XPRIMER.HCM rozpoczyna się już na etapie wsparcia dla rekrutacji, a następnie obejmuje niemal wszystkie aspekty zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie: umożliwia planowanie czasu pracy pracowników, przeprowadzanie ocen pracowniczych, zarządzanie polityką szkoleniową, ułatwia procesy komunikacji wewnątrz organizacji i wiele innych.
Informacje dostarczane przez XPRIMER.HCM mogą być dla menedżerów podstawą do podjęcia kluczowych, strategicznych decyzji.

Czasy, w których pracownik był postrzegany jedynie jako jeden z zasobów przedsiębiorstwa, minęły...

XPRIMER.HCM na Kongresie&EXPO Kadry 2011

 

Dla kogo?

XPRIMER.HCM to oprogramowanie przydatne szczególnie w organizacjach charakteryzujących się przynajmniej jedną z wymienionych cech:

 • duże zatrudnienie,
 • rozproszona struktura organizacyjna,
 • częste zmiany organizacyjne,
 • silna rotacja personelu,
 • różnorodne systemy pracy i okresy rozliczeniowe.


Oprogramowanie szczególnie polecane jest:

 • przedsiębiorstwom logistycznym i transportowym,
 • firmom świadczącym usługi ochrony mienia i profesjonalnego utrzymania czystości,
 • przedsiębiorstwom produkcyjnym,
 • podmiotom ochrony zdrowia,
 • sieciom handlowym,
 • sieciom stacji paliwowych,
 • sieciom gastronomicznym,
 • hotelom,
 • bankom.