Tomasz Balin - Prezes Zarządu
Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z Simple Sp. z o.o.
Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania ERP i CRM. Jest ekspertem w dziedzinie projektowania procesów biznesowych. W 1995 roku ukończył studia o specjalności Projektant Systemów Informatycznych na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego. Jest także absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Od 2001 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Spółki. Powołany na stanowisko Prezesa w 2006 roku. Z zamiłowania żeglarz i fotograf.


Janusz Latacz - Wiceprezes Zarządu
Związany ze Spółką od 1995 roku. Absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego, ze specjalizacją projektant systemów informatycznych. Ukończył studia podyplomowe Marketing i Public Relations na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Przez wiele lat konsultant wdrażający systemy informatyczne w przemyśle i handlu. Jego pasją jest narciarstwo.


Beata Baran - Prokurent
Od 1992 roku związana z SIMPLE Sp. z o.o., gdzie pełni obowiązki Głównej Księgowej. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach - Finanse i Bankowość. W 2002 roku ukończyła Studia Podyplomowe z Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2005 roku ukończyła Studium Przygotowawcze dla Ekspertów i Doradców Podatkowych Instytutu Studiów Podatkowych (Witold Modzelewski &Wspólnicy, Warszawa). Potwierdzeniem wysokich kompetencji i wiedzy z dziedziny zarządzania finansami i księgowością jest uzyskane Świadectwo Kwalifikacyjne, udzielone przez Ministerstwo Finansów, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Czas prywatny najchętniej spędza z rodziną podczas pieszych wędrówek górskimi szlakami turystycznymi.


Rafał Tumiłowicz - Prokurent
W roku 1989 ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w roku 2003 studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w 1989 roku na stanowisku programisty. Następnie pracował jako specjalista ds. informatyki w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" w Bukownie, gdzie był członkiem zespołu projektowego wdrażającego zintegrowany system informatyczny. W latach 1991-1996 pracował w przedsiębiorstwie informatycznym ALT F10 Sp. z o.o. pełniąc rolę konsultanta ds. wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, a następnie Dyrektora Zarządzającego. W tym czasie przedsiębiorstwo to zostało autoryzowanym przedstawicielem firmy SIMPLE na Śląsku i Ziemi Krakowskiej. W roku 1996 został Prezesem Zarządu SIMPLE Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Lata 2002-2005 były bardzo udane dla kierowanej przez niego spółki, która otrzymała pierwszy raz prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu 2005, dokumentujący dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa oraz potwierdzający osiągnięcie doskonałych wyników finansowych. W latach 2006-2007 był Prezesem Zarządu SIMPLE S.A. z Warszawy, spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie przeprowadził udany proces restrukturyzacji firmy, skutkujący poprawą efektywności działań handlowych i wdrożeniowych, a w rezultacie uzyskaniem przez spółkę dobrych wyników finansowych oraz wzrostem notowań giełdowych. W latach 2009-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Simple Sp. z o.o.
Miłośnik egzotycznych podróży, podczas których nurkuje z akwalungiem i żegluje.

Tagi

firma